Arbetsgivaravgifterna 2020, 31,42% av lönekostnaden.

Arbetsmarknadsavgift: Finansierar arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alltså insatser politiskt för att få ut fler invånare på arbetsmarknaden. 2,64%

Arbetsskadeavgift: Arbetsskadeförsäkringen som går till personer som blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. 0,2%

Sjukförsäkringsavgift: Bland annat sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabilieringspenning. 3,55%

Allmän löneavgift: Skatt på lön, ej kopplad till några förmåner i socialförsäkringssystemet. 11,62%

Efterlevandepensionsavgift: En pension som betalas ut till familjen till en person som har gått bort. 0,6%

Föräldraförsäkringsavgift: Föräldrarpenningen och kostnader i samband med den. 2,6%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *