Att gå kort i marknaden

Gå kort i en aktie, vara bearish (Kärt barn har många namn) men konkret betyder det att du har en tro på att det finansiella instrumentet kommer minska i värde på marknaden.

De vanligaste sätten att gå kort är att köpa en säljoption (derivathandel) eller att blanka aktien. Den viktigaste skillnaden mellan de två olika sätten är att när du blankar en aktie VS att köpa en säljoption är att du vid en blankning kan förlora oändligt med pengar medan en säljoption kan du aldrig förlora mer än ditt investerade kapital.

Även om du själv inte är intresserad av att gå kort i marknaden så är det bra att förstå vad “blanka en akite” betyder eftersom detta kan komma att påverka aktiens kursvärde vilket blir viktigt för dig när du ska ta ställning till att köpa/sälja din aktie. Läs mer om varför senare i inlägget.

Motsattsen till att gå kort (bearish) är att gå lång (bullish). Du tror då att marknaden har en växande trend. När du går lång finns inte några finansiella verktyg att använda utan du köper aktien på befintligt värde idag och håller i aktierna tills du säljer dem på önskar värde.

Exempel säljoption:

En icke lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har ett lösenpris (strike price) på 100 kr. Aktien går sedan upp till 200 kr.
När din option förfaller (finns olika tidshorisonter på optioner) har du 2 valmöjligheter (engelska: option)
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 200 kr vilket medför en dålig affär i det här fallet. Det här alternativet gör du endast om den aktuella lösenpriset står under teckningspriset.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar bara ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

En lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har en strike price på 100 kr. Aktien går sedan ner till 50 kr. Återigen har du två möjligheter:
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 50 kr vilket är det bästa alternativet i det här fallet.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

Hur prissätts optioner då? Det är en hel grekisk vetenskap som går att läsa här (Greeks finance)

Blanka en aktie

När du blankar en aktie lånar du aktier av en befintlig aktieägare. Vanligtvis instituonella aktieägare (pensionsfonder etc) som har för avsikt att äga aktien en lång period. Du som blankare hör av dig till banken och vill blanka. Du får en avgift 1 % (avgiften är påhittad) av aktiebeloppet du vill låna. Banken tar 0,1 % och pensionsfonden får 0,9 % (återigen påhittat).

Exempel på att blanka en aktie

En lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr. Du har blankat aktien. Aktien går sedan ner till 10 kr. Då säljer. För varje aktie går du alltså 90 kr plus (minus de avgifter på 1 % som tas ut när du blankar).

En icke lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr när du blankar den. Aktien går sedan upp till 2000 kr. Du har alltså redan gått minus 1900 kr /aktie (+ den avgift som tas ut när du blankar) och det ser ut som om H&M:s aktie skall fortsätta upp. Ju mer aktien går upp desto mer förlorar du. Finns inget tak på hur mycket du kan förlora. Den dagen du vill avsluta din blankning och värdet på aktien är högre än teckningspriset måste du köpa aktierna på befintlig aktiekurs.

Varför ska du veta vad en blankning är?
När en stor blankning gjorts (mer än 0,5 procent av den aktiekapitalet i berört bolag) måste detta rapporteras till finansinspektionen (F.I. Blankning). Om blankningen inte blivit lyckad måste innehavaren av blankningspositionen köpa på befintlig aktiekurs. Det kan trycka upp aktiekursen om blankningspositionen är av en stor volym och är en viktig del till att när du som köpare/säljare analysera aktiekursen.
Om aktien du analyserar har en stor uppgång nyligen kan det därför bero på att aktörer gjort en blankning som inte gått som förväntat och därför köper en stor volym aktier.
Här kan du se på hemsidan hos F.I. om rapporterade blankingar

Här kan du se hur blankningspositioner i förhållande till aktikursen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *