Börja analysera dina egna bolag

Är du reda att avancera från indexfonder? Eller komplettera dina indexfonder?
Är du som jag lite nyfiken och vill lära dig att välja egna aktier?
Då är detta inägget för dig.

Det sägs, enligt EMH (efficient market hypothesis) att marknaden alltid är korrect värderad. Det är något som av kritikerna brukar kallas för “Academic fiction”
Enligt EMH går det inte att slå marknaden genom att plocka ut egna aktier utan på lång sikt kommer marknaden alltid slå aktiva investerare. Vilket är fantastiskt. Vilken annan aktivitet kan du direkt börja med och skippa nybörjarsteget utan direkt bli som medel?

Några investerare har dock historiskt bevisat motsatsen.

– Benjamin Graham
– Warren Buffett
– Mohnish Pabrai

Investerarna ovan skiljer sig i tankesättet från EMH genom att de tänker:

Price shows value

–> Price is what you pay, value is what you get.

Med det sagt ska vi alltså att hitta undervärderade bolag.
Men för att det ska bli konkret har jag inspirerats av mina favoritinvesterare för att plocka fram vertyg hur jag ska analysera bolag.

INLÄGG PÅGÅR

De fem M:en

Management
Hur agerar ledningen i bolaget? Varför är detta viktigt? Jo, det är dessa personer som styr bolaget som du eventuellt blir delägare i. Du kan genom ledningens beslut se om det är en god företagsanda och de tar förnuftiga beslut för bolaget eller motsatsen, driver företaget i en nedåtgående spiral.
Läs VD:ns ord. Kolla om ledningen har “skin in the game” alltså har de också sitt kapital investerat i bolaget? Köper de på sig (tror de på bolaget?) eller säljer de av (vill de avveckla sin risk i bolaget?). Vad har VD:n för lön? Är han en maskott för företaget eller är han en aktieägare?

Margin of Safety

Moat
brand moat, price moat, secrets, switching moat, toll bridge moat,

Meaning & circle of competences

Mathematics
Är siffrorna i linje med vad du vill ha ut av en investering?
– Omsättningstillväxt (Growth rate)
– Avkastning på investerat kapital (ROIC)
– Tillväxt på eget kapital per aktie (Equity book value per share growth rate)
– Tillväxt på fritt kassaflöde = Operativt kassaflöde – Investeringskostnader. (Free cash flow growth rate)

Att gå kort i marknaden

Gå kort i en aktie, vara bearish (Kärt barn har många namn) men konkret betyder det att du har en tro på att det finansiella instrumentet kommer minska i värde på marknaden.

De vanligaste sätten att gå kort är att köpa en säljoption (derivathandel) eller att blanka aktien. Den viktigaste skillnaden mellan de två olika sätten är att när du blankar en aktie VS att köpa en säljoption är att du vid en blankning kan förlora oändligt med pengar medan en säljoption kan du aldrig förlora mer än ditt investerade kapital.

Även om du själv inte är intresserad av att gå kort i marknaden så är det bra att förstå vad “blanka en akite” betyder eftersom detta kan komma att påverka aktiens kursvärde vilket blir viktigt för dig när du ska ta ställning till att köpa/sälja din aktie. Läs mer om varför senare i inlägget.

Motsattsen till att gå kort (bearish) är att gå lång (bullish). Du tror då att marknaden har en växande trend. När du går lång finns inte några finansiella verktyg att använda utan du köper aktien på befintligt värde idag och håller i aktierna tills du säljer dem på önskar värde.

Exempel säljoption:

En icke lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har ett lösenpris (strike price) på 100 kr. Aktien går sedan upp till 200 kr.
När din option förfaller (finns olika tidshorisonter på optioner) har du 2 valmöjligheter (engelska: option)
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 200 kr vilket medför en dålig affär i det här fallet. Det här alternativet gör du endast om den aktuella lösenpriset står under teckningspriset.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar bara ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

En lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har en strike price på 100 kr. Aktien går sedan ner till 50 kr. Återigen har du två möjligheter:
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 50 kr vilket är det bästa alternativet i det här fallet.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

Hur prissätts optioner då? Det är en hel grekisk vetenskap som går att läsa här (Greeks finance)

Blanka en aktie

När du blankar en aktie lånar du aktier av en befintlig aktieägare. Vanligtvis instituonella aktieägare (pensionsfonder etc) som har för avsikt att äga aktien en lång period. Du som blankare hör av dig till banken och vill blanka. Du får en avgift 1 % (avgiften är påhittad) av aktiebeloppet du vill låna. Banken tar 0,1 % och pensionsfonden får 0,9 % (återigen påhittat).

Exempel på att blanka en aktie

En lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr. Du har blankat aktien. Aktien går sedan ner till 10 kr. Då säljer. För varje aktie går du alltså 90 kr plus (minus de avgifter på 1 % som tas ut när du blankar).

En icke lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr när du blankar den. Aktien går sedan upp till 2000 kr. Du har alltså redan gått minus 1900 kr /aktie (+ den avgift som tas ut när du blankar) och det ser ut som om H&M:s aktie skall fortsätta upp. Ju mer aktien går upp desto mer förlorar du. Finns inget tak på hur mycket du kan förlora. Den dagen du vill avsluta din blankning och värdet på aktien är högre än teckningspriset måste du köpa aktierna på befintlig aktiekurs.

Varför ska du veta vad en blankning är?
När en stor blankning gjorts (mer än 0,5 procent av den aktiekapitalet i berört bolag) måste detta rapporteras till finansinspektionen (F.I. Blankning). Om blankningen inte blivit lyckad måste innehavaren av blankningspositionen köpa på befintlig aktiekurs. Det kan trycka upp aktiekursen om blankningspositionen är av en stor volym och är en viktig del till att när du som köpare/säljare analysera aktiekursen.
Om aktien du analyserar har en stor uppgång nyligen kan det därför bero på att aktörer gjort en blankning som inte gått som förväntat och därför köper en stor volym aktier.
Här kan du se på hemsidan hos F.I. om rapporterade blankingar

Här kan du se hur blankningspositioner i förhållande till aktikursen

Ränta på ränta effekten – Världens åttonde underverk?

Formeln för att räkna ut ränta på ränta ser ut så här:
investerat belopp x (1+ränta)^tidsintervall. 

Till exempel: investerat belopp x (1+årsavksatning)^antal år.

Exempel på ränta på ränta med ett månadssparande på 1 000 kr per månad:

Anta att du investerar 1 000 kr per månad och att månadsavkastningen är 1 %.
Börjar du med 1 000 kr så blir det 1 000*1,01 = 1 010 kr efter en månad.

Månad två börjar med att du har 1 010 kr plus att du sätter in en ny tusenlapp.
Alltså blir det 2 010 kr som växer med 1 % under andra månaden.
Då får du 2 010*1,01 = 2 030,1 kr efter två månader.

Under tredje månaden blir det 3 030,1 kr som växer med 1 %:
3 030,1*1,01 = 3 060,401 kr. 

Så kan du fortsätta beräkningen månad efter månad under så lång tidsperiod du vill. Lämpligtvis gör du beräkningarna i ett kalkylark så du kan beräkna effekten för flera år.

Efter 10 år, det vill säga efter 120 månader, summeras månadsinsättningarna + ränta på ränta-effekten till: 232 339 kr.

Om du vill använda en annan ränta, till exempel en årsavkastning på 7 %, så blir månadsavkastningen: 1,07^(1/12)-1 = 0,005654, eller 0,5654 %.

Nyckeltal för bolag & ordlista för värdepapper .

Direktavkastning: Utdelning från en aktie. Vinsten företaget gör varje åt kan delas ut till aktieägarna = Aktieutdelning. Du skulle lite slarvigt kunna beskriva det som den ränta du får som aktieägare.
Du kan räkna ut hur många procent du får i utdelning genom att ta aktieutdelning per aktie x dina antal aktier i bolaget. Du hittar alla värden hos din nätmäklare.

Totalavkastning: Utdelning + eventuell stigande aktiekurs.

Courtage: Avgiften för att köpa/sälja aktier.

Volatilitet: Hur mycket priset på en aktie svänger. Ju mer tillgången (aktiens) värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Börsvärde (Market cap) – Räknas ut genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Börsvärdet är alltså värdet på företagets egna kapital.

Skuldfritt börsvärde (Enterprise value) – Marknadsvärdet av ett företags aktier justerat till nettoskulden i bolaget(nettoskulden = räntebärande skulder – kassa )

Rörelseresultat (EBIT= earnings before intrest and taxes). Omsättningen innan skatt och räntor.

Omsättningstillgångar (CA= Current assets) En tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, vanligtvis inom 3 år.
Motsatsen är anläggningstillgångar (FA: Fixed assets) tillgång som används under längre tid.
Anläggningstillgångar delas upp i
1. Immateriella, ex: goodwill, patent, forskning och utbildning.
2. Materiella, ex: byggnader och mark, och inventarier.
3. Finansiella, ex: långfristiga fordringar och värdepapper.

Kortfristiga skulder (CL= Current liabilities) skulder som skall betalas inom ett år.

Rörelsekapital: (NWC: net working capital) samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Nyckeltal är mer detaljerad information, än att bara titta på raderna på årsredovisningen, för att djupare analysera hur det egentligen går för företaget. Nyckeltal kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

P/E- tal: Visar aktiens pris i förhållande till bolagets vinst.

EBIT/EV: Rörelseresultatet i förhållande till det skuldfritt börsvärdet. Visar hur mycket bolaget omsätter (innan skatt och räntor) av sitt skuldfria börsvärde i %.

Avkastning på investerat kapital: ROIC, return on invested capital = EBIT/(NWC+FA) = Nyckeltalet belyser bolagets förmåga att generera avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget.

Hur mkt betalar jag i skatt på min ISK/KF

Nu när vi går i deklarationstider är det intressant att förstå vad du betalar för skatt på dina investeringar.
Jag investerar hos en nätmäklare som räknar ut skatten åt mig och skickar in till skatteverket. Men vill du precis som jag ha förstå och då ha kontroll över vad du betalar så räknar vi ut tillsammans här:

Nedan beskriver jag skatten som du betalar på ditt investeringssparkonto (ISK)

Det du behöver veta för att räkna ut schablonintäkten

Kapitalunderlag: Hur mkt var din portfölj värd vid varje kvartal? Hur mkt har du stoppat in under året? Dela detta med 4 för att få ett genomsnitt

Stadslåneräntan (30 november året före beskattningsåret ) + 1%. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan = Schablonintäkten, den kommer bli beskattad med 30 % och den siffran är det du ser på din deklaration.

Räkneexempel:
ISK värde vid vaje kvartal under året= 10 000 + 15000 + 20 000 + 25 000= 70 000
Insättningar under året: 15 000
Kapitalunderlaget = 70 000 + 15 000 =85 000 / 4 = 21 500
Stadslåneräntan ( 30 nov året innan ) = + 1% blir det mindre än 1,25 % blir schablonskatten 1,25 %.

21 500 * 0,0125 = 268,75 = Schablonintäkten
268,75 * 30% = 80,625 = ISK skatten för året.

Nedan beskriver jag skatten som du betalar på ditt kapitalförsäkring (KF).

Du behöver veta följande:

 • Ingående värde på försäkringen den 1 januari .
 • Insättning under kvartal 1: 100% av beloppet
 • Insättning under kvartal 3: 50% av beloppet
 • Statslåneräntan 30 nov (året innan)+ 1 %. Eftersom det finns en undre gräns på 1,25 % kan dock inte schablonskatten bli lägre än 1,25 %

Räkneexempel:
KF värde vid årskiftet= 10 000
Insättningar under året: 15 000+50 000= 55 000
Kapitalunderlaget = 10 000 +15 000 + 25 000 = 50 000
Stadslåneräntan ( 30 nov året innan ) = + 1% blir det mindre än 1,25 % blir schablonskatten 1,25 %.

50 000 * 0,0125 = 625 = Schablonintäkten
625 * 30% = 187,5 = KF skatten för året.

Investera eller sök kapital med Crowdfunding “gräsrotsfinansiering”

Crowdfonding är ett sätt att fininsiera sin idé eller på andra sidan av investeringen ett sätt att få ränta på sitt kapital. Det blir alltå ingen bank som mellanhandel utan det blir alltså investeraren och finansieraren som möts direkt, oftast via en plattform.
Exempel på olika plattformar:

Kameo
Tessin
SBPNordic

Investera i projekt

Tänk på att alla investeringar innebär en risk där du kan bli av med hela din investering och att historisk avkastning aldrig är en garanti för framtiden.
Det är ett enkjelt och passivt sätt att få ditt kapital att växa. Kika in hos de olika plattfromarna och hitta ett projekt som du skulle kunna tänka dig att lägga dina pengar på.

Sammanfattning:
SBP Nordic (8-16% avkatsning)
Projekt även utanför Norden
Minsta investering 10 000

Tessin (9-13% avkastning)
Projekt främst i Sverige
Minsta investering 20 000

Kameo (5-15% avkastning)
Projekt i Norden
Minsta investering 500 kr

Crowdlending = Företag erhåller lånat kapital från investerarna i utbyte mot ränta. Investerarna får ingen kontoll över bolaget utan har endast rätt till den utlovade räntan.

Crowdfunding = Investerare köper aktier i företaget. (dvs de får rösträtt och de får % av avkastningen i företaget beroende på andelen de äger)

Få kapital till din idé

Regelverket har samtliga plattformarna tolkat som att vi som låntagare kan låna kapital från upp till 200 olika långivare per investering.

Vem kan ansöka om crowdfunding? Här är punkter som plattformarna granskar företaget på inför att de godkänner investeringen publiceras

 • Ledande roll i företaget, så som att är man är VD, styrelsemedlem eller suppleant i styrelsen
 • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
 • Registreringsbevis
 • Ägarstrukturen, organisationsstruktur
 • Balansräkning
 • Budget
 • Årsredovisningar
 • Ytterligare dokumentation kan krävas beroende på projekt

Processen?

Låneansökan -Samla in nödvändig information.

Låneerbjudande- Granska och godkänn villkoren i låneerbjudandet

Få finansiering- Ditt lån listas på plattformen och marknadsförs mot alla registrerade investerare.

Säker hantering- Alla räntebetalningar utförs på ett säkert sätt och hanteras av plattformen som har tillstånd av FI.


Kostnad? Ett fast arvode för arbetet de gör i processen och en procentsats av det insamlade kapitalet som betalas av de som söker finansiering. Denna kostnad är i dagsläget generellt högre än kostnaden för ett banklån. Det är det kapitalsökande företagets kredibilitet och den bedömda risken för investeraren som avgör priset på finansieringen kommer det alltid att vara billigare för större och etablerade företag att söka finansiering än för startups. Det framgår inte exakt på plattformarna vad räntan förväntas bli utan varje fall prövas. Men runt 6-9 % för etablerade företag och 7-10 % för mindre företag.

Vem sätter räntan och avkastningen?
Plattformarna bedömer och sätter en målavkastning på projektet och fast ränta på lån.

Begrepp inom fastighetsinvesteringar

När du ska räkna på fastigheter kommer en mängd begrepp som du måste känna till för att förstå vad det är du räknar ut. Här är det jag har lärt mig på vägen i mitt fastighetsinvesterande. 🏡

Driftkostnader = Den kostnad det innebär att driva fastigheten. Ex: el, vatten, avlopp, uppvärmning, försäkring, sophämtning och fastighetsskatt. Vanligtvis betalar hyresgästen internet och kabel-tv. Räntekostnader, amortering och periodiskt underhåll ska inte räknas med.

NOI= Net operating income = Driftnetto 👉 Term som syftar på intäkter minus driftkostnader.
Hyror= 500 000, driftkostnader 150 000 👉 NOI = 350 000

Avkastning:
Gross Yield 👉 term som används i UK och speglar inkomsterna på fastigheterna i förhållande till priset.
Ex: Hyresintäkter £5 000, Pris på fastigheten £100 000 👉 5000/100 000
Gross yeild = 5%

Net Yeild 👉 term som används i UK för att skildra förhållandet mellan driftkostnaderna samt räntekostnaderna till priset på fastigehten.
Ex: Hyresintäkter £5 000, Driftkostnader + räntekostnader: £1,000 Pris på fastigheten £100 000 👉 4 000/100 000
Net yeild= 4%

Cap rate (term från USA) = Direktavkastning 👉 speglar förhållandet mellan driftnettot och priset.
Ex: Fastigheten kostar 10 mkr och har ett driftnetto på 1 mkr 👉 1/10=0,1
Direktavkastning = 10%

ROI (term från usa)=return on investment= avkastning på eget kapital.
Säg att du köpt en fastighet för 10 mkr. Du har fått 80 % belåning. Du har då betalt 200 tkr. Men du fick renovera bostaden med 100 tkr. Du har då totalt lagt ut 300 tkr.
5 år senare ska du sälja din fastighet och du får 20 mkr. Den har alltså ökat med 100% i värde. Men hur många % har fått på ditt eget kapital?
Du la in 300 tkr och du får 15 mkr i handen efter du betalt skatt och betalt tillbaka banken.

Två alternativ att räkna:

Du drar bort 300 tkr som du från början investerade. De tillhör ju inte vinsten.
15 mkr – 300 tkr = 14,7 mkr
14 700 000/300 000 = 49 = 4 900%

15 mkr/300tkr=50, 50-1= 49, =4 900%

Dina 300 tkr har ökat i värde med 4900 procent.
ROI= 4900%

Du kommer märka när du räknar att ju lägre egen insats du går in med ju högra ROI kommer du att få. Det är därför fastighetsinvestering är fantastiskt då det går att få så hög finansering och du kan gå in med mindre eget kapital vilket gör kalkylen bättre (men innebär också en högre risk).
Vilken annan investering kommer banken låna så höga procentAnalysera en fastighetsaffär

Grunden när du analyserar en affär ligger i att räkna!

I exemplet nedan räknar jag på vad jag värderar en fastighet till för att veta om jag gör en bra investering.

Fakta
Fastigheten ger ett driftnetto på 1 mkr. Alltså hyrorna minus vad det kostar att driva fastigheten. Marknaden värderar en direktavkastning på 2% för det området fastigheten står på.

Kalkyl:
Med de två variablerna kan jag beräkna värdet på fastigheten.

2% ger en mutipel på 50.
För att göra om % till en multipel får du tänka hur många gånger 2 går i 100.
Ex: 10% ger en mutipel på 10
9% ger en multipel på 11,1 (cirka)
8% ger en multipel på 12,5
4% ger en multipel på 25.

Vi tar multipeln på direktavkastningen i förhållande till driftnettot.
50 x 1 mkr 👉 50 mkr

Fastigheten är alltså värd 50 miljoner och priset är värderat efter vad affären gör för direktavkastning. Vad står direktavkastningen för? Jo det betyder att det tar 50 år för affären att betala av sig, i det här räkneexemplet räknat i netto.
För att marknaden ska tillåta en sådan låg direktavkastning som 2% behöver fastigheten stå i ett attraktivt område, ex centrala Stockholm. Har vi en fastighet ute på landsbyggden långt från en storstad skulle kalkylen se annorlunda ut. Där skulle en direktavkastning vara 10 %
Om vi då räknar på den affären och den har samma driftnetto skulle det bli

10 x1 mkr 👉 10 mkr

Det tar alltså 10 år att få tillbaka investerat kapital i netto siffror.

Du kan efter köp försöka öka din direktavkastning genom förbättringar. Du kanske kan få högre hyresintäkter på något sätt eller sänka löpande kostnader kraftigt? Fundera alltid på hur du kan förbättra intäktssidan eller kostnadssidan innan köp.

Alla affärer kräver en uträkning. Det är A&O i affärsvärlden. Lär du dig räkna kommer det underlätta för alla dina kommande affärer.
Ut och hitta bra deals 😀

Marknaden styr

När jag började med aktier så förstod inte initialt begreppet marknaden. Vem är marknaden?
Men marknaden är alltså utbud och efterfrågan på en vara eller tjänst.

De två begreppen, utbud och efterfrågan, styr hur allt prissätts i vårt samhälle.
Är det många som är spekulanter på en aktie och vill köpa så går priset upp, är intresset lågt så går priset ner (efterfrågan).
Finns det få som är villiga att sälja sina aktier men många som vill köpa så går priset upp (utbud)
Någonstans finner utbud och efterfrågan en jämvikt, köparna och säljarna kommer överens om ett pris, och försäljningen sker.

Marknaden styr alltså priset!