Pension

Hur fungerar pensionssystemet egentligen?
Pensionen går att dela in i 3 delar.

  • Allmän pension ( inkomstpension + premiepensio) 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.
  • Tjänstepension (vanligt att 4,5 procent av din lön sätts av till din pension. samt 30 procent på det du tjänar över 40 000kr/mån)
  • Eventuellt eget sparande 
🤓
Visst är det spännande med pension!
  • Allmänpension

Är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.
Du får allmänpension genom :
– Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter( 31,42 % av din bruttolön). Av dem 31,42% går 10,21 % till din allmänpension.
– 7% av din förvärvsinkomst, när du skattar privat, går till din allmänpension.

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension.
Premiepensionen: Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Den har du möjlighet att placera i utvalda fonder själv, annars placeras dem i statens sparalternativ riskfödelat relaterat till din ålder. Lär mer om hur du du gör det här.

Inkomstpension: Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.
förvaltas av staten och du kan inte påverka hur den placeras.

  • Tjänstepensin

Är den pension som din arbetsgivare betalar in åt dig.

Är du din egen arbetsgivare? Om du vill kan du kompensera det genom att aktiebolaget startar en tjänstepension åt dig. Inbetalningar till tjänstepensionen är dessutom avdragsgilla för ditt företag upp till 35% av lönen (max 10 PBB). Kolla upp så att banken bolaget startar tjänstepensionen hos inte tar onödiga avgifter.

Det går också att välja mellan andra alternativ som bolaget kan spara i (ej avdragsgilla):
– Direktpension
– Kapitalförsäkring (ISK är inte möjligt för företag)

  • Eget sparande

Alt 1: Du saknar tjänstepension i din anställning?
Skaffar du ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring har du rätt att dra av upp till 35 procent av din lön för ditt privata pensionssparande i deklarationen. Den dagen du tar ut pengarna skattas de som inkomst.

Att göra avdrag för privat pensionssparande är fördelaktigt för dig som har en lön eller vinst över 43 300 kr/månad (8,07 inkomstbasbelopp, år 2019). Det motsvarar ungefär 520 000 kr per år. Om du har en lägre lön eller vinst bör du inte göra avdrag eftersom dina sociala förmåner, din allmänna pension och din sjukpenning då minskar. Läs mer om detta här

Alt 2: Spara själv i värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Du behöver inte deklarera eller vinstskatta utan det dras automatiskt en schablonskatt på ditt kapital (räknas ut genom:
statslåneräntan plus en procentenhet. ) Pengarna är inte låsta och du kan ta ut dem när du vill (självdisciplin).

Alt 3: Ha pengarna på ett vanligt sparkonto. Tryggt för dig som inte vågar ge dig in i värdepapper. Tänk på att med inflationen kommer pengarna du har stående på kontot minska i värde för varje år som går!

Fackföreningsavgift, 25 % avdrag på din privata deklaration!

Skattereduktionen medges automatiskt och du behöver inte göra något. Du får skattereduktion med 25 % av fackföreningsavgiften om den uppgår till minst 400 kr. Läs mer på om skattereduktioner här

Visst är det skönt med avdrag som deklareras av sig själv? Samma sak blir det om du investerar dina värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Men mer om värdepappersinvesteringar i ett annat blogginlägg.

Är ni intresserade av att investera på börsen? Kommetera gärna!

Privatperson – Deklaration – Konsult på annan ort

Vilka avdrag gör ni som har uppdrag på annan ort på deklarationen i år?

Deklarationen är verkligen ingen lätt uppgift. Handläggarna på skatteverket är ju lika vilsna. Jag fick olika svar när jag mailade olika handläggare förra året 😂

Såhär har jag fått till mig information om vad som gäller för konsulter:

“Om du är fast anställd av ett bemanningsföretag räknas resor som tjänsteresor och kan ersättas direkt av bemanningsföretaget. Är du anställd för enskilda uppdrag så förmånsbeskattas du enligt svenska skatteregler för värdet av dina resor och boende. Huvudregeln är att en förmån från en arbetsgivare är skattepliktig.”

Är du då anställd (En del konsulter är endast anställd med 10%) på ett bemanningsföretag. Bostaden samt resor kommer då inte bli förmånsbeskattade enligt länken. Verkar som det är lite olika bud ang detta. En del konsulter har fått det att gå igenom av skatteverket, andra inte. >> Den bostad du får av företaget blir ditt tjänsteställe
Se punkt 4.4 Bostaden är tjänsteställe – undantagsregeln:

“Om ingen av de två föregående reglerna är tillämpliga, dvs. inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut därför att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Denna undantagsregel infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på skilda platser och inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är dock avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.
För vissa tillsvidareanställda vid bemanningsföretag är bostaden tjänsteställe. Det gäller för de som är anställda för att typiskt sett utföra arbeten på olika platser. Detta gäller även anställda vid företag i andra branscher som arbetar under liknande förhållanden. De förutsättningar som krävs för detta är att arbetsplatserna växlar och att den anställde står till arbetsgivarens förfogande och avlönas även under uppehåll mellan uppdragen”

Om du är kandidat för dubbel bosättning har skatteverket skrivit om kraven man ska uppfylla under länken nedan.
Avdraget går att göra i 2 år, sedan anser skatteverket att du borde flyttat >> Dubbel bosättning

Betalar företaget dina resor och boende? Har du fått förmånsbeskattningen på din lön och den reella kostnaden? Då ska du dra av den reella kostnaden i deklarationen. Det gäller både resor och boende. Du ska dra av dem även om företaget betalt dem och du har fått ersättningen som lön. Annars får du ju skatta för de pengarna två gånger.

Betalar du boendet och resor själv? Då kan du göra avdrag för den totala kostnaden förutsatt att bostaden är billigare än på din hemort (tror man måste dra billigaste alternativet). Du får även göra avdrag för resor till och från orten du jobbar på. Då är det 18,50kr/mil. Sen ska givetvis skatt betalats på den totala summan du gör avdrag för utifrån din vanliga skattetabell.

Under punkt 2.3 på deklarationen kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader på din nya arbetsort. När jag pratade med skatteverket gick detta endast att göra för första månaden (om du är på fler orter kan du göra avdraget för varje ny ort du är på). Fick även höra att har du inte kvitton på de kostnader du ådragit dig under den månaden skulle du använda dig av ett schablonbelopp på 110 kr /dygn. >> Traktamenten och andra kostnadsersättningar
Observera att detta belopp ändras från år till år.

Kommentera gärna och komplettera med information. Jag är verkligen ingen expert på området, inte skatteverkets handläggare heller? 🙂