Arbetsgivaravgifterna 2020, 31,42% av lönekostnaden.

Arbetsmarknadsavgift: Finansierar arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alltså insatser politiskt för att få ut fler invånare på arbetsmarknaden. 2,64%

Arbetsskadeavgift: Arbetsskadeförsäkringen som går till personer som blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. 0,2%

Sjukförsäkringsavgift: Bland annat sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabilieringspenning. 3,55%

Allmän löneavgift: Skatt på lön, ej kopplad till några förmåner i socialförsäkringssystemet. 11,62%

Efterlevandepensionsavgift: En pension som betalas ut till familjen till en person som har gått bort. 0,6%

Föräldraförsäkringsavgift: Föräldrarpenningen och kostnader i samband med den. 2,6%

Rot & Rutavdrag

ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
RUT står för rengöring, underhåll och tvätt.

År 2019 är det 30 % av arbetskostnaden av den tjänst du anlitar i ditt hem. De 30 % är en subvention från staten. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Både inkomst av tjänst samt kapitalinkomster räknas till den potten.

Tänk på att du inte inte göra rut&rot avdrag för den skatten som motsvarar public service-avgiften, begravningsavgiften & den allmäna pensionavgiften.


Hur mkt betalar jag i skatt på min ISK/KF

Nu när vi går i deklarationstider är det intressant att förstå vad du betalar för skatt på dina investeringar.
Jag investerar hos en nätmäklare som räknar ut skatten åt mig och skickar in till skatteverket. Men vill du precis som jag ha förstå och då ha kontroll över vad du betalar så räknar vi ut tillsammans här:

Nedan beskriver jag skatten som du betalar på ditt investeringssparkonto (ISK)

Det du behöver veta för att räkna ut schablonintäkten

Kapitalunderlag: Hur mkt var din portfölj värd vid varje kvartal? Hur mkt har du stoppat in under året? Dela detta med 4 för att få ett genomsnitt

Stadslåneräntan (30 november året före beskattningsåret ) + 1%. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan = Schablonintäkten, den kommer bli beskattad med 30 % och den siffran är det du ser på din deklaration.

Räkneexempel:
ISK värde vid vaje kvartal under året= 10 000 + 15000 + 20 000 + 25 000= 70 000
Insättningar under året: 15 000
Kapitalunderlaget = 70 000 + 15 000 =85 000 / 4 = 21 500
Stadslåneräntan ( 30 nov året innan ) = + 1% blir det mindre än 1,25 % blir schablonskatten 1,25 %.

21 500 * 0,0125 = 268,75 = Schablonintäkten
268,75 * 30% = 80,625 = ISK skatten för året.

Nedan beskriver jag skatten som du betalar på ditt kapitalförsäkring (KF).

Du behöver veta följande:

 • Ingående värde på försäkringen den 1 januari .
 • Insättning under kvartal 1: 100% av beloppet
 • Insättning under kvartal 3: 50% av beloppet
 • Statslåneräntan 30 nov (året innan)+ 1 %. Eftersom det finns en undre gräns på 1,25 % kan dock inte schablonskatten bli lägre än 1,25 %

Räkneexempel:
KF värde vid årskiftet= 10 000
Insättningar under året: 15 000+50 000= 55 000
Kapitalunderlaget = 10 000 +15 000 + 25 000 = 50 000
Stadslåneräntan ( 30 nov året innan ) = + 1% blir det mindre än 1,25 % blir schablonskatten 1,25 %.

50 000 * 0,0125 = 625 = Schablonintäkten
625 * 30% = 187,5 = KF skatten för året.

Olika skatter i Sverige

Förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet) hänför sig till arbete 👉 Inkomstskatt.

Kapitalinkomst (avkastning från tillgångar) hänför sig till investerat kapital 👉 Kapitalskatt.

Den ordinarie kapitalskatten 30 procent sedan en skattereform 1991 men sedan år 2012 finns även investeringssparkonto där en skatt dras genom en schablon istället. Det betyder att har du dina värdepapper på ett ISK (Investeringssparkonto) eller en KF (kapitalförsäkring) skattar du enligt schablon.

Den 1 januari 2018 höjdes schablonskatten på ISK. Schablonintäkten beräknas nu genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet.

Här kan du läsa mer om skatten på ISK på skatteverkets hemsida

Hur räknar jag ut schablonavdraget? Läs här på bloggen!

Din

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften till Radiotjänst med en individuell Public service-avgift. Avgiften är 1 % av din beskattningsbara förvärvsinkomst eller högst 1 347 kr.


Woho! Dags för L Ö N från ditt AB

Alright 🙌
Första gången du tar ut lön kan det vara lite tricky att veta hur du går tillväga. Precis som allting är då du ska göra något för första gången.

“Överför jag bara så mkt jag vill ha i lön från mitt företagskonto till mitt privatkonto? 🤔”

typ så, men glöm inte räkna ut alla avgifter och skatter som skall deklareras och betalas till skatteverket.

Alternativ 1:
Du har en redovisningskonsult som du mailar:
“Hej,
Tack för att du sparar mig tid och sköter all min bokföring
så att jag kan fokusera på min träning och kost
så att jag kan ligga på soffan och äta chokladpralier.
Jag önskar att ta ut en lön på 24 188″
(exempel utgår ifrån medellönen i Svea rike 2018)

Din redovisningskonsult gör allt adminarbete med skatteverket så att du får en bruttolön på 24 188 och din nettolön på 19 250 kr hamnar på ditt privatkonto.

DONE!

Alternativ 2 : You do it yourself!
Såhär gör du steg för steg:
1. Bestäm din bruttolön
2. Logga in på skatteverket och fyll i “lämna arbetsgivardeklaration”
Där kommer du få fylla i alla uppgifter. Arbetsgivaravgifterna är en fast procentsats på 31,42% av din bruttolön. Den avgiften läggs utöver bruttolönen och kommer automatiskt att fyllas i. Det du behöver räkna ut är vad du ska betala i skatt på bruttolönen.
3. Du får en kvittens från skatteverket att du lämnat in arbetsgivardeklarationen för månaden. Se till att skattekontot har tillräkligt med pengar den dagen då kvittensen anger att skatten och arbetsgivaravgiften skall dras.
4. Du loggar sedan in på din företagsbank och gör en överföring till ditt privata bankkonto på nettolönen 19 250 kr.

DONE!

Räkneexempel:

Du bestämmer att du vill ha en lön på 24 188 kronor. När lön diskuteras anges ALLTID bruttolön dvs innan skatt.

Ekonomifakta.se har en fantastisk sajt där du enkelt kan räkna ut och se vad du betalar i skatt. Samtliga siffror nedan är hämtade från den hemsidan.

Arbetsgivaravgiften = 7 600 kr (31,42%, räknas ut automatiskt på skatteverket)
Grundavdrag = – 1 775 (belopp du slipper skatta på)

Bruttolön – grundavdrag = 22 413 (Belopp att jag ska skatta på)

Kommunalskatt = 6 640 kr (29,63% Danderyds kommun)
Begravningsavgift = 57 kr
Public service- avgift = 112 kr
Statlig skatt = 0 kr
Pensionsavgift = 0 kr
Kyrkoavgift = 0 kr
Jobbskatteavdrag = -1 871 kr (avdrag du får från staten)

Totalt skatter & avgifter = 6 809 kr
Skatter & avgifter – jobbskatteavdraget = 4 938 kr
Bruttolön – Skatt = 19 250 kr –> Nettolön. Det du får in på ditt privatkonto

Du betalar ut ur aktiebolaget: Bruttolön (nettolön & skatt) + arbetsgivaravgifter.
24 188 + 7 600 = 31 788

Personalkostnad för bolaget = 31 788 kr
Nettolön till dig privat = 19 250 kr

Räknesnurra hämtad här
Räknesnurran gäller för inkomståret 2019. Uträkningen är förenklad och tar inte hänsyn till bland reseavdrag och ränteavdrag. Den gäller bara arbetsinkomst och bara för personer som är yngre än 65 år. Marginaleffekter av bidrag och socialförsäkringsförmåner beaktas inte. Moms och punktskatter (bensin-, el-, alkohol- och tobaksskatter = konsumtionsskatter) räknas som procent av nettoinkomsten enligt snittet i befolkningen (19 procent).


Pension

Hur fungerar pensionssystemet egentligen?
Pensionen går att dela in i 3 delar.

 • Allmän pension ( inkomstpension + premiepensio) 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.
 • Tjänstepension (vanligt att 4,5 procent av din lön sätts av till din pension. samt 30 procent på det du tjänar över 40 000kr/mån)
 • Eventuellt eget sparande 
🤓
Visst är det spännande med pension!
 • Allmänpension

Är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.
Du får allmänpension genom :
– Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter( 31,42 % av din bruttolön). Av dem 31,42% går 10,21 % till din allmänpension.
– 7% av din förvärvsinkomst, när du skattar privat, går till din allmänpension.

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension.
Premiepensionen: Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Den har du möjlighet att placera i utvalda fonder själv, annars placeras dem i statens sparalternativ riskfödelat relaterat till din ålder. Lär mer om hur du du gör det här.

Inkomstpension: Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.
förvaltas av staten och du kan inte påverka hur den placeras.

 • Tjänstepensin

Är den pension som din arbetsgivare betalar in åt dig.

Är du din egen arbetsgivare? Om du vill kan du kompensera det genom att aktiebolaget startar en tjänstepension åt dig. Inbetalningar till tjänstepensionen är dessutom avdragsgilla för ditt företag upp till 35% av lönen (max 10 PBB). Kolla upp så att banken bolaget startar tjänstepensionen hos inte tar onödiga avgifter.

Det går också att välja mellan andra alternativ som bolaget kan spara i (ej avdragsgilla):
– Direktpension
– Kapitalförsäkring (ISK är inte möjligt för företag)

 • Eget sparande

Alt 1: Du saknar tjänstepension i din anställning?
Skaffar du ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring har du rätt att dra av upp till 35 procent av din lön för ditt privata pensionssparande i deklarationen. Den dagen du tar ut pengarna skattas de som inkomst.

Att göra avdrag för privat pensionssparande är fördelaktigt för dig som har en lön eller vinst över 43 300 kr/månad (8,07 inkomstbasbelopp, år 2019). Det motsvarar ungefär 520 000 kr per år. Om du har en lägre lön eller vinst bör du inte göra avdrag eftersom dina sociala förmåner, din allmänna pension och din sjukpenning då minskar. Läs mer om detta här

Alt 2: Spara själv i värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Du behöver inte deklarera eller vinstskatta utan det dras automatiskt en schablonskatt på ditt kapital (räknas ut genom:
statslåneräntan plus en procentenhet. ) Pengarna är inte låsta och du kan ta ut dem när du vill (självdisciplin).

Alt 3: Ha pengarna på ett vanligt sparkonto. Tryggt för dig som inte vågar ge dig in i värdepapper. Tänk på att med inflationen kommer pengarna du har stående på kontot minska i värde för varje år som går!

Fackföreningsavgift, 25 % avdrag på din privata deklaration!

Skattereduktionen medges automatiskt och du behöver inte göra något. Du får skattereduktion med 25 % av fackföreningsavgiften om den uppgår till minst 400 kr. Läs mer på om skattereduktioner här

Visst är det skönt med avdrag som deklareras av sig själv? Samma sak blir det om du investerar dina värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Men mer om värdepappersinvesteringar i ett annat blogginlägg.

Är ni intresserade av att investera på börsen? Kommetera gärna!

Olika alternativ för Sjuksköterskor

En viktig fråga du måste ställa när innan du tar ett steg är att förstå vad som passar dig? Vad vill du ha ut av ditt arbete och vad är viktigt och fungerar för din livssituation?

Om du vill ha ett eget bolag brukar jag ge rådet att tänka efter:
“- Varför vill jag ha ett eget bolag? “

Jag skulle säga att det idag finns 3 olika arbetsformer för dig som sjuksköterska, med stor variation inom varje kategori såklart.

 1. Kommun/landsting/privat (den klassiska direktanställningen)
 2. Bemanningsföretag
 3. Arbeta åt dig själv!

En klassisk anställning
+ är en trygg arbetsform, garanterad jobb.
+ Du får tjänstepension. (för mig som var statligt anställd ca 4,5 % av bruttolönen)
+ Du har en och samma arbetsplats och du har kollegor.
+ Du får din semester (förhoppningsvis när du vill).
+ Din arbetsgivare betalar dina 2 första veckor med sjukersättning(innan FK går in).

– Du kan bli inbeordrad.
– Du kan bli nekad ledighet och därav bestämmer du inte över din tid.
– Du tjänar oftast mindre.

Det andra alternativet är att gå till bemanningen.
Det finns idag mängder med bolag. Vilka företag som har ramavtal med det just det landsting/kommun du vill jobba i är offentliga handlingar som du kan begära av kommun/landstingen (i ramavtalen ser du även prisupphandlingen)
När du arbetar för bemanning förväntas du vara självständig när du kommer ut på din arbetsplats. Du måste allstå vara trygg i din roll som sjuksköterska. Därför brukar jag rekommendera 2 års erfarenhet innan en sjuksköterska börjar arbeta som konsult. Vad du tjänar är också något du själv förhandar (det finns dock ett tak, du kan ju inte tjäna mer än bemanningsföretaget tjänar på dig)

– Du kan inte räkna med att ha en och samma arbetsplats (även om det förkommer i många fall).
– Du har därav olika kollegor.
– Allt handlar om förhandling här och det är inte självklart med tjänstepension (se till att alltid kolla upp det innan du skriver kontrakt).
– Du får inte alltid utbildningsmöjligheter (Ex: HLR, hygienkurs, andra undervisningsutbildningar)

+ De flesta bemanninsföretagen betalar sjukersättning för de pass du är bokad (de första 14 dagar innan FK går in).
+ Du bestämmer när du vill jobba och när du vill ha ledig.
+ Du får alltid den semesterperioden du vill ha
+ Du styr dina arbetstider. Du är fri!
+ Du blir erbjuden resor + boende (I Sverige skall du dock förmånskatta på detta)
+ Du tjänar bättre.

Sista alternativet. Bli din egen chef!
Detta sätter dock krav på dig att du kan redovisning då ett aktiebolag kräver en årsredovisning inskickad till bolagsverket varje år. Det går dock att anställa en redovisningskonsult att hjälpa dig med detta.

– Du får ansvara din egen tjänstepension.
– Du kan i vissa fall åka på en straffavgift (vite) om du blir sjuk. Runt 2000kr beroende på vilket ladsting/kommun du har uppdrag för.
– Du ansvarar för sjukersättning. (14 dagar innan FK går in)
– Du får mer administrativa uppgifter som redovisning och skattedeklarationer. (du kan dock ta hjälp av redovisningskonsult för detta)

+ Du bestämmer när du vill jobba och när du vill ha ledig.
+ Du får alltid den semesterperioden du vill ha
+ Du styr dina arbetstider. Du är fri!
+ Du tjänar bättre.
+ Du fakturerar direkt till kommun/landsting/privat aktören eller så fakturerar du som underleverantör (till bemanningsföretagen) och ditt aktiebolag får alltså sedan själv portionera ut hur mycket du vill ha i lön. (Tänk på att lönen du tar ut påverkar din allmäna pension och SGI samt FGI, låg lön = låg inkomst till grund för ersättningar)
+ Du styr över pengarna i bolaget
+ Du kan då skatteplanera och bestämma hur mycket du som privatperson vill betala i skatt.
+ Du kan välja att ta utdelning ur ditt bolag till 20% skatt (upp till begränsade belopp).
+ Saker/tjänster som du behöver i bolaget kan du ta som kostad på ditt företagskonto.

Vad passar dig? Tänk efter vad dina behov är.

Har du fler positiva eller negativa aspekter på varje anställning? Kommentera gärna!