Analysera en aktie, bolaget bakom.

Det här var en av de svåraste sakerna jag jag var ny på aktiemarknaden.

Jag loggade in på avanza och tittade på grafer och förstod INGENTING förutom om kurvan var upp eller ner.

Varför köpa en aktie?
Jo, en aktie är ju till för att skapa värde, en vinst. Det är upp till köparen, investeraren, att analysera om det finns värde i aktien eller inte. Köper du ett bra bolag som växer med tiden har du skyddat dina pengar mot inflation.

Vilken bransch är företaget i?
Läs på och bilda dig en uppfattning om företaget. Se till att du förstår var bolaget faktiskt gör. Tror du på branschen? Tror du på företagets idé? Köp aldrig något du inte förstår eftersom du då aldrig kan sätta dig in i företagets verksamhet.

Hur mår bolaget?
Titta på årsredovisningen. Att lära sig balansräkning är A&O för att förstå hur saker som händer påverkar företaget samt för att förstå hur det går för företaget.

Är bolaget billigt att köpa nu?
P/E-tal ger oss en indikation på om vi köper in oss på en bra kurs eller inte.
Du kan själv värdera bolaget. Om du tror att företaget kommer visa en dubbelt så stor vinst nästa år (VPA). Räkna då ut det kommande P/E-talet.
Om du inte tycker det är köpläge nu kan även bevaka företaget och köpa in dig när marknadsvärdet gått ner något.

Hur ser konkurrensen ut?
Jämför bolaget med sitt branschindex. Du kan även titta på faktorer som skiljer företaget från andra.
Ta märket coca cola. Det är ett välkänt etablerat företag som alla känner till. De skiljer sig från mängden genom sitt märke.

Vad gör bolaget med vinsten? Kassaflödesanalys
Direktavkastning till aktieägarna? Återinvestering? Även om det är roligt och tillfredställande med direktavkastning är det viktigast att bolaget maximerar värdet på aktieägarnas pengar. Den totala avkastningen kommer ju både från utdelning men också av stigande aktiekurs. Men generellt brukar vinsten delas ut om inte bolaget har andra sätt att skapa värde på, tex genom att slippa ta ett lån inför en kommande investering.

Hur ser framtiden ut?
Vad är vinsten idag och hur ser kommande år ut? Vad har företaget för projekt på gång?

Vilka styr bolaget?
VIlka sitter i ledningen. Hur ser ägarandelen ut. Underskatta aldrig incitament. Äger ledningen en stor del av företaget betyder det också att de tror på företaget. Tycker du om företagets resonemang och utvecklingstrategier? Hänger de med i världens utveckling och behov?

Empower your economy

Tolka en årsredovisning – fundamental analys

Alla svenska registrerade bolag måste redovisa sin årsredovisning för allmänheten.

En årsredovisning innehåller en resultaträkning som visar inkomster och utgifter. Omsättningen minus kostnader för bolaget kommer visa ett resultat, förhoppningsvis en vinst. Här kan du även se årets resultat och jämföra med tidigare år. Ser vi en växande trend alltså omsätter bolaget mer eller mindre än tidigare?

Olika bolag har olika nyckeltal beroende på deras verksamhet. Bruttomarginal beskriver hur mycket av omsättningen som är kvar efter kostnader (före bolagsskatt). Vanligt för bolag som säljer tjänster eller varor. Här vill vi ha så hög marginal som möjligt.

Resultatet flyttas sedan över till en balansräkning. Här kan du se bolagets tillgångar och skulder. Du kan här se en spegling mellan tillgångar och skulder, hur har företaget finanserat sina tillgångar? via banklån? Eget kapital? Finns det risker med att tillgångarna är för högt belånade?

Kassaflödeanalys beskriver vart pengarna tar vägen. Går pengarna till att amortera lån? Investera? dela ut till aktieägarna?