Att gå kort i marknaden

Gå kort i en aktie, vara bearish (Kärt barn har många namn) men konkret betyder det att du har en tro på att det finansiella instrumentet kommer minska i värde på marknaden.

De vanligaste sätten att gå kort är att köpa en säljoption (derivathandel) eller att blanka aktien. Den viktigaste skillnaden mellan de två olika sätten är att när du blankar en aktie VS att köpa en säljoption är att du vid en blankning kan förlora oändligt med pengar medan en säljoption kan du aldrig förlora mer än ditt investerade kapital.

Även om du själv inte är intresserad av att gå kort i marknaden så är det bra att förstå vad “blanka en akite” betyder eftersom detta kan komma att påverka aktiens kursvärde vilket blir viktigt för dig när du ska ta ställning till att köpa/sälja din aktie. Läs mer om varför senare i inlägget.

Motsattsen till att gå kort (bearish) är att gå lång (bullish). Du tror då att marknaden har en växande trend. När du går lång finns inte några finansiella verktyg att använda utan du köper aktien på befintligt värde idag och håller i aktierna tills du säljer dem på önskar värde.

Exempel säljoption:

En icke lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har ett lösenpris (strike price) på 100 kr. Aktien går sedan upp till 200 kr.
När din option förfaller (finns olika tidshorisonter på optioner) har du 2 valmöjligheter (engelska: option)
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 200 kr vilket medför en dålig affär i det här fallet. Det här alternativet gör du endast om den aktuella lösenpriset står under teckningspriset.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar bara ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

En lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har en strike price på 100 kr. Aktien går sedan ner till 50 kr. Återigen har du två möjligheter:
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 50 kr vilket är det bästa alternativet i det här fallet.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

Hur prissätts optioner då? Det är en hel grekisk vetenskap som går att läsa här (Greeks finance)

Blanka en aktie

När du blankar en aktie lånar du aktier av en befintlig aktieägare. Vanligtvis instituonella aktieägare (pensionsfonder etc) som har för avsikt att äga aktien en lång period. Du som blankare hör av dig till banken och vill blanka. Du får en avgift 1 % (avgiften är påhittad) av aktiebeloppet du vill låna. Banken tar 0,1 % och pensionsfonden får 0,9 % (återigen påhittat).

Exempel på att blanka en aktie

En lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr. Du har blankat aktien. Aktien går sedan ner till 10 kr. Då säljer. För varje aktie går du alltså 90 kr plus (minus de avgifter på 1 % som tas ut när du blankar).

En icke lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr när du blankar den. Aktien går sedan upp till 2000 kr. Du har alltså redan gått minus 1900 kr /aktie (+ den avgift som tas ut när du blankar) och det ser ut som om H&M:s aktie skall fortsätta upp. Ju mer aktien går upp desto mer förlorar du. Finns inget tak på hur mycket du kan förlora. Den dagen du vill avsluta din blankning och värdet på aktien är högre än teckningspriset måste du köpa aktierna på befintlig aktiekurs.

Varför ska du veta vad en blankning är?
När en stor blankning gjorts (mer än 0,5 procent av den aktiekapitalet i berört bolag) måste detta rapporteras till finansinspektionen (F.I. Blankning). Om blankningen inte blivit lyckad måste innehavaren av blankningspositionen köpa på befintlig aktiekurs. Det kan trycka upp aktiekursen om blankningspositionen är av en stor volym och är en viktig del till att när du som köpare/säljare analysera aktiekursen.
Om aktien du analyserar har en stor uppgång nyligen kan det därför bero på att aktörer gjort en blankning som inte gått som förväntat och därför köper en stor volym aktier.
Här kan du se på hemsidan hos F.I. om rapporterade blankingar

Här kan du se hur blankningspositioner i förhållande till aktikursen

Ränta på ränta effekten – Världens åttonde underverk?

Formel att räkna ränta-på-ränta över X antal år utan att spara varje månad. Endast startkapital.

SK * (1+R/100)^Å

SK = Startkapital
R = Ränta i %
Å = Antal år du vill spara
* = Gånger
^ = Upphöjt till
/ = Delat med

Formel att räkna ränta-på-ränta över X antal år med tillägg att spara varje månad samt gå in med startkapital.

IB * (Rm^Ai-1)/(Rm-1)

IB = inbetalning
Rm = Ränta i % per månad ( Du tar årsräntan i % ^ 1/12)
Ai = Antal inbetalningar
* = Gånger
^ = Upphöjt till
/ = Delat med

Formel att räkna ränta-på-ränta över X antal år med tillägg att spara varje månad samt gå in med startkapital.

Nyckeltal för bolag & ordlista för värdepapper .

Direktavkastning: Utdelning från en aktie. Vinsten företaget gör varje åt kan delas ut till aktieägarna = Aktieutdelning. Du skulle lite slarvigt kunna beskriva det som den ränta du får som aktieägare.
Du kan räkna ut hur många procent du får i utdelning genom att ta aktieutdelning per aktie x dina antal aktier i bolaget. Du hittar alla värden hos din nätmäklare.

Totalavkastning: Utdelning + eventuell stigande aktiekurs.

Courtage: Avgiften för att köpa/sälja aktier.

Volatilitet: Hur mycket priset på en aktie svänger. Ju mer tillgången (aktiens) värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Börsvärde (Market cap) – Räknas ut genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Börsvärdet är alltså värdet på företagets egna kapital.

Skuldfritt börsvärde (Enterprise value) – Marknadsvärdet av ett företags aktier justerat till nettoskulden i bolaget(nettoskulden = räntebärande skulder – kassa )

Rörelseresultat (EBIT= earnings before intrest and taxes). Omsättningen innan skatt och räntor.

Omsättningstillgångar (CA= Current assets) En tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, vanligtvis inom 3 år.
Motsatsen är anläggningstillgångar (FA: Fixed assets) tillgång som används under längre tid.
Anläggningstillgångar delas upp i
1. Immateriella, ex: goodwill, patent, forskning och utbildning.
2. Materiella, ex: byggnader och mark, och inventarier.
3. Finansiella, ex: långfristiga fordringar och värdepapper.

Kortfristiga skulder (CL= Current liabilities) skulder som skall betalas inom ett år.

Rörelsekapital: (NWC: net working capital) samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Nyckeltal är mer detaljerad information, än att bara titta på raderna på årsredovisningen, för att djupare analysera hur det egentligen går för företaget. Nyckeltal kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

P/E- tal: Visar aktiens pris i förhållande till bolagets vinst.

EBIT/EV: Rörelseresultatet i förhållande till det skuldfritt börsvärdet. Visar hur mycket bolaget omsätter (innan skatt och räntor) av sitt skuldfria börsvärde i %.

Avkastning på investerat kapital: ROIC, return on invested capital = EBIT/(NWC+FA) = Nyckeltalet belyser bolagets förmåga att generera avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget.

Analysera aktier – P/E Tal & VPA

P/E står för Price / Earnings och är ett nyckeltal inom fundamental analys när du analyserar ett bolag. Du får fram en vinstmutipel genom att dela aktiekursen med bolagets vinst per aktie.

Räkneexempel:
Ett bolags aktiekurs står i 100 kr
Bolaget gör en vinst på 10 kr per aktie (VPA, vinst per aktie)

100/10 👉 10

Du får alltså ett P/E-tal på 10. Den multipeln indikerar att det tar 10 år innan du får tillbaka det du har betalt för den aktie du köper, om inte företaget ökar sin vinst såklart. Det blir alltså en avkastning på 10 % av ditt kapital.

En multipel på 8 = 12,5 % avkastning. 8 år innan din investering återbetalt sig
En multipel på 18 = 5,5 % avkastning. 18 år innan din investering återbetalt sig.

Vad som är en “rimlig” nivå på P/E-tal är upp till var och en och bedöma. Men när jag gick på kurser och unga aktiesparare brukade de värdera att 8-14 var en låg värdering av bolaget medan 18-20 var en hög värdering. En gyllene regel brukar vara att börsen i genomsnitt ger en avkastning på 8 %.

Ett högt P/E tal betyder nödvändigtvis inte att det är en dålig affär. Det kan betyda att bolaget inte tjänar så mycket pengar idag men att markanden är villig att betala ett högre pris eftersom det finns en förvantan att bolaget kommer ha en högre vinst i framtiden.

Negativt P/E-tal? Bolaget går med förlust. Vanligt vid läkemedelsbolag som forskar, därav inga inkomst tills produkten är färdig. Då handlas aktien med spekulation om att bolaget kommer göra en vinst längre fram.

VAP står för vinst per aktie. Det går att hitta information i bolagens rapporter eller hos börsmäklarna. Ibland räknas VAP ut i förhållande till kvartal när bolagen släpper kvartalsrapporter.

EX: Q1 gjorde H&M en vinst på 100 kr. Totalt finns det 2000 aktier

Samtliga aktier/ bolagets vinst = 20.
Det var första kvartalet. Om vi tar hänsyn att bolöaget kommer ha samma vinst Q2, Q3 och Q4 kommer årets totala VPA vara 80.

Om H&M gör en vinst på 80 kr /aktie. Kursen står i 100 kr.
P/E-tal blir då 1,25.

Du kan med P/E-tal och VPA leka med siffrorna för kommande vinst och tillväxt i bolaget för att värdera framtida aktiekurs

Historisk avkastning är ALDRIG en garanti för framtiden. Det är såklart omöjligt att säga hur ett bolag kommer gå i framtiden eller hur marknaden kommer värdera den vinst som bolaget gör.