De fyra F:n och frågor du bör ställa dig.

Den viktigaste delen är din livskarta.
Vart skall du?
Vad är syftet med ditt liv?
Vad vill du ha ut av livet?
Vad är dina mål?Genom att du har mål och visioner blir det också mätbart om dina livsval ger några resultat. Då kan vi mäta vår faktiska lycka istället för den klassika mätstocken: Din materiella “lycka”

Två stora aspekter i ditt liv är TID⌛️ & PENGAR💰.
Om du har en god relation med PENGAR kommer du också veta om du spenderar din TID rätt på resan genom ditt liv.

Har du en sund relation till pengar & konsumtion? 💰 💎
Genom att ställa dig frågorna nedan kan det förhoppningsvis hjälpa dig få svaret:

– Vem lärde dig om begreppet pengar?
– Vad har du lärt dig om pengar?
– Berätta om ett tidigt minne om pengar och hur det påverkade dig.
– Berätta om ett misstag du gjort meed pengar och vad du lärde dig
– Vad är “tillräckligt med pengar” för dig?
– Vad äger du som du gillar, varför gillar du det?
– Vad har du för för materiella ting i ditt hem, garage, förråd som du inte använder? Varför sparar du det?
– Vad betyder pengar för dig?
– Beskriv din relation med pengar med 5 ord, Varför dessa 5 ord?
– Fullfölj meningen “om jag hade mer pengar skulle jag…”
– Har du någon tro om pengar som håller dig ifrån att vara, göra eller ha det du vill? Isåfall vad?
– Hur håller du dig konsumtionsmedveten med dina pengar?
– Hur mår du när du spenderar pengar?
– Vad är dina prioriteringar att spendera pengar på, och stämmer de överrens med dina faktiska utgifter?
– Vad ville du ha när du växte upp, vad vill du ha nu?
– Vad står på din “Bucket list”?
– Berätta om ett lyckligt minne, vad gjorde dig lycklig?
– Hur mycket pengar behöver du för att vara lycklig?
– Är du nöjd med din relation med pengar? Om inte, vad skulle hjälpa för att förbättra din relation med pengar?
– Vad motiverar dig till att spara pengar?
– Vill du öka dina intäkter? Hur skulle du kunna öka dina intäkter?
– Vad är ditt drömjobb?
– Om du inte hade jobbat 8 timmar om dagen, vad hade du då gjort?
– Vill du bli ekonomsik fri och vad betyder ekonomisk frihet för DIG?

 1. Finansiell frihet – (se även tidigare inlägg )
  Det finns andra sätt att försörja dig i livet än att byta din tid mot pengar. Genom finansiell frighet bestämmer du själv över din tid. Hur mycket du vill jobba, vad du jobbar med, OM du vill jobba, vart du jobbar…
  Du har en valfrihet helt enkelt. Du är inte beroende av att en arbetsgivare/person skall försörja dig.

  Du har säkert hört om Mr. Money Mustasche (MMM), fadern till begreppet FIRE som går ut på att bli ekonomsikt fri och gå i pension tidigt.

  Receptet till ekonomisk frihet är enkelt:

  1. Tjäna så mycket pengar du kan
  2. Håll kostnaderna låga
  3. Investera mellanskilnaden
  4. Ju mer pengar du investerar desto snabbare resultat av ränta-på-ränta-effekten ser du.
  5. Luta dig tillbaka och se hur du tjänar pengar när du sover, BOOM– > Du byter inte din tid mot pengar längre.

  Vägen mot finansiell frihet ser olika ut för oss alla. I grunden är det att bygga balansräkning.
  Hur ser din väg mot ekonomisk frihet ut?
 2. Finansiell integritet
  Finansiell integritet är att du inte köper vad som helst för pengar. Det är din ekonomiska kompass. Din moral kanske säger att du inte vill köpa produkter med höga CO2-siffror som förstår vårt klimat. Du kanske står för social rättvisa och köper inte aktier i bolag som inte behandlar sina anställda inom ramen för mänskliga rättiheter. Du är en medveten konsumet och dina åsikter styr vad du lägger dina pengar på, utan att någon kan manipulera dig eller övertala dig till något som går utanför dina värderingar. Du är också medveten om vad som är tillräckligt att spendera på materiella termer för dig, ditt “enough” i pengarspenderandet och har skapat ramen för vad som är överkonsumtion.

3. Finansiell intelligens
Att vara finansiellt inteligent är att kunna se objektivt på sina känslor inför pengar. Kan pengar vekligen göra mig lycklig? För att skapa sig finansiell intelligens krävs att du har koll på dina intäkter och utgifter, hur mycket pengar du tjänat i ditt liv och hur det “net worth” ser ut just nu.

💰Hur mycket du tjänar i timmen. (Timlön)
⌛️ Hur många timmar du måste jobba för den specifika utgiften (Din livsenergi)

Då har du en siffra att applicera på hur mycket du din tid är värd i pengar, din timlön i förhållande till livsenergin och du ser det verkliga priset du får betala.

En finansiellt intelligent person väger in livsenergin i samband med konsumtion och är långsiktig, tar hänsyn till alternativkostnaden och tar hänsyn till sin finansiella integritet.
– Tar det här mig närmre mina mål i livet? Vad har det för långsikta konsekvenser? Kan jag stå för den här konsumtionen?

Om du har en klar bild över vart du ska i livet kan din finansiella intelligens hjälpa dig att nå ditt mål.

️4. Finansiell beroendeförhållande
Även om du som insvid vill bli ekonomsik fri så hör du fortfarande ihop med din omvärld. Du bor i ett samhälle som du precis som andra är beroende av frisk luft, sjukvård, infrastruktur, världslig eknomisk tillväxt. Människan är sociala djur som vill integrera med andra, ge och lära oss av varandra, skapa med andra. Efter att människor skapat ekonomisk frihet blir det en naturlig del i att vilja hjälpa andra och göra världen till en bättre plats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *