Privatperson – Deklaration – Konsult på annan ort

Vilka avdrag gör ni som har uppdrag på annan ort på deklarationen i år?

Deklarationen är verkligen ingen lätt uppgift. Handläggarna på skatteverket är ju lika vilsna. Jag fick olika svar när jag mailade olika handläggare förra året 😂

Såhär har jag fått till mig information om vad som gäller för konsulter:

“Om du är fast anställd av ett bemanningsföretag räknas resor som tjänsteresor och kan ersättas direkt av bemanningsföretaget. Är du anställd för enskilda uppdrag så förmånsbeskattas du enligt svenska skatteregler för värdet av dina resor och boende. Huvudregeln är att en förmån från en arbetsgivare är skattepliktig.”

Är du då anställd (En del konsulter är endast anställd med 10%) på ett bemanningsföretag. Bostaden samt resor kommer då inte bli förmånsbeskattade enligt länken. Verkar som det är lite olika bud ang detta. En del konsulter har fått det att gå igenom av skatteverket, andra inte. >> Den bostad du får av företaget blir ditt tjänsteställe
Se punkt 4.4 Bostaden är tjänsteställe – undantagsregeln:

“Om ingen av de två föregående reglerna är tillämpliga, dvs. inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut därför att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Denna undantagsregel infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på skilda platser och inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är dock avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.
För vissa tillsvidareanställda vid bemanningsföretag är bostaden tjänsteställe. Det gäller för de som är anställda för att typiskt sett utföra arbeten på olika platser. Detta gäller även anställda vid företag i andra branscher som arbetar under liknande förhållanden. De förutsättningar som krävs för detta är att arbetsplatserna växlar och att den anställde står till arbetsgivarens förfogande och avlönas även under uppehåll mellan uppdragen”

Om du är kandidat för dubbel bosättning har skatteverket skrivit om kraven man ska uppfylla under länken nedan.
Avdraget går att göra i 2 år, sedan anser skatteverket att du borde flyttat >> Dubbel bosättning

Betalar företaget dina resor och boende? Har du fått förmånsbeskattningen på din lön och den reella kostnaden? Då ska du dra av den reella kostnaden i deklarationen. Det gäller både resor och boende. Du ska dra av dem även om företaget betalt dem och du har fått ersättningen som lön. Annars får du ju skatta för de pengarna två gånger.

Betalar du boendet och resor själv? Då kan du göra avdrag för den totala kostnaden förutsatt att bostaden är billigare än på din hemort (tror man måste dra billigaste alternativet). Du får även göra avdrag för resor till och från orten du jobbar på. Då är det 18,50kr/mil. Sen ska givetvis skatt betalats på den totala summan du gör avdrag för utifrån din vanliga skattetabell.

Under punkt 2.3 på deklarationen kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader på din nya arbetsort. När jag pratade med skatteverket gick detta endast att göra för första månaden (om du är på fler orter kan du göra avdraget för varje ny ort du är på). Fick även höra att har du inte kvitton på de kostnader du ådragit dig under den månaden skulle du använda dig av ett schablonbelopp på 110 kr /dygn. >> Traktamenten och andra kostnadsersättningar
Observera att detta belopp ändras från år till år.

Kommentera gärna och komplettera med information. Jag är verkligen ingen expert på området, inte skatteverkets handläggare heller? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *