Ett fantastiskt yrke!

Under mina 5 år som leg. sjuksköterska har det främst gått att läsa i media om löneupprör och ohållbara arbetsförhållanden. Det är sant och det finns mycket att göra på de två fronterna.

Jag hamnade i en diskussion med en person som sa: “Sjuksköterskor idag har fått hybris och förväntar sig fantasisummor”

Det fick mig att stanna till och reflektera lite. Min generations sjuksköterskor har ju hela tiden pushat och strävat efter att få bätre lön.

Åtgärder:
Varit tuffare i löneförhandlingar.
Vi har bytt arbetsplats ofta än tidigare generationer.
Gått över till privat arbetsgivare
Valt att bli konsulter och fakturera istället.

Har vi någonstans på vägen blivit blinda och tappat rimlighetsfaktorn när det kommer till lön? Skrämmer vi bort blivande kollegor när vi vinklar yrket endast ifrån negativa perspektiv?

Därför tänkte jag göra en hyllning till yrketHär kommer några punkter på varför du ska välja att arbeta som sjuksköterska:

  • Människomöten

Du lär dig skapa relationer och komma människor nära inpå livet genom att du är delaktig i patienters livssituation och ger vård samt omtanke. Du träffar ofta patienter som befinner sig i kris och kanske i deras svåraste tid i livet och får ibland ta del av händelser och information som inte ens deras närmsta närstående får. Arbetet innebär många meningsfulla möten som i sin tur ger ny kunskap, insikt och erfarenhet. Arbetet innebär både glädje och sorg. Precis som livet.

  • Variation och att göra skillnad

Yrket är omväxlande. Jag upplever att det finns stor valfrihet och arbetsuppgifterna är varierande. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det är nya utmaningar varje dag. Yrket är brett och ger möjlighet att jobba inom flera olika områden och på olika arbetsplatser. arbetet är flexibelt, stimulerande och givande. Det känns fantastiskt att göra skillnad. Du har ett viktigt och meningsfullt jobb där du gör nytta där du göra en positiv skillnad för patienter och anhöriga. Många patienter är tacksamma och visar sin uppskattning. Det är ett tillfredsställande yrke där vi får feedback direkt när vi gör något bra. Att känna sig behövd bidrar stort till arbetsglädjen för sjuksköterskor tror jag.

  • Teamarbete och att vara en del av det.

Det innebär mycket teamarbetet kring patienterna. Det finns en yrkesgemenskap och jag värdesätter samarbetet med kollegorna. Du lär dig massor av dina kollegor från andra yrkeskategorier och du lär dig sammarbeta i grupp och dessutom att leda arbetsgruppen.

  • När du går hem från jobbet är du ledig. Du har inga arbetsuppgifter utanför jobbet.

Från skillnad till många av mina vänners kontorsjobb så lämnar jag allt arbete när jag går ut från dörrarna på jobbet. Det är ingen mail som blir full när jag har semester. Det är en kollega som tar över mina arbetsuppgifter när jag checkar ut. Jag har ingen arbetstelefon som ringer på min fritid.

  • Kunskap

Du lär dig MASSOR under din karriär som du kan ha nytta av i ditt privata liv för dig och dina närstående. Kunskap om hälsa och hur du förebygger din hälsa så att du inte drabbas av åkommor. Kunskap i hur du hanterar akuta situationer, såromläggningar, tolka kroppsliga signaler och tecken på sjukdom, kunskap om läkemedel, respekt för antibiotika och du lär dig att inte ta livet för givet.
Du möter människor i livets slutskede och kommer förstå av deras berättelser vad som skapat värde i deras liv och vad som inte tillfört värde.
( jag har aldrig tillexempel aldrig hört en patient säga: Jag önskar att jag jobbade mer under min livstid)

  • Trygghet inför framtiden

Maskiner ersätter många yrken och till viss del kommer såklart även sjuksköterskeyrket att förändras. Men jag tror omvårdnad och att hantera kris och känslor kommer ta LÅNG tid innan en maskin kompenserar en sjuksköterska.

  • Semester

Alla som arbetar för staten, räknas in i kategorin tjänstemän och som statligt anställd har du fler semesterdagar än andra yrken (dock inte lärare eller politiker). Dagarna ökar i takt med åldern och upp till 29 år har du 28 dagar, från 30 år får du 31 och efter 40 fyllda får du 35.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *