Hur fungerar ekonomi?

Vart tar pengar vägen när de förlorar värde? Hur kan pengar bara skapas helt plötsligt?

Det jag har förstått är att produktivitetstillväxt styr landets ekonomiska utveckling.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod.
Varje transaktion är en ekonomisk aktivitet. Varor (mjölk, bilar, möbler) tjänster(hårklippning, städning, försäljning av hus) eller finansiella tillgångar (aktier, obligationer, derivat) byts mot pengar eller ett lån (kredit).
Summan av alla krediter, kostnad för krediter samt pengar spenderade på varor, tjänster eller finansiella tillgångar mäts i BNP och speglar landets produktivitetstillväxt.
I varje marknad finns säljare och köpare. Marknaden styr priset på varor, tjänster och finansiella tillgångar.

En intressant myndighet är centralbanken som kontrollerar hur mkt pengar det finns i samhället och även räntenivån. I Sverige heter centralbanken “riskbanken” Genom att trycka pengar och justera räntan skapar riskbanken inflation.

Balansen för att en ekonomsik bubbla inte ska “explodera” samt att landet inte ska gå i depression sker genom deleveraging.
Deleveraging är “minskad skuldsättning”. Reflation och disinflation är två sätt att åtgärda ekonomin. Centralbanken kan trycka pengar och justera räntenivåerna. Men här är en vikitig balans. Att trycka för mycket pengar kan leda till till situationen vi hade i tyskland under mellankrigstiden. En sund balans mellan inflation och deflation behövs för en stabil och hållbar ekonomi.

Här kommer en fantastisk förklaring av Ray Dalio på hur ekonomin fungerar!

How The Economic Machine Works
by Ray Dalio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *