Inflation

Inflation är ett begrepp inom ekonomi som betyder att priser på varor och tjänster går upp. Motsatsord är deflation.

Inflation = Priser går upp, du får mindre för pengar, penningvärdet minskar.

När det finns pengar att låna billigt kan fler i samhället komma åt pengar och spendera vilket höjer BNP. Då blomstrar ekonomin då företag får fler varor och tjänster sålda och det skapas fler arbetstillfällen för befolkningen. Befolkningen lånar mer pengar och kreditnivån (lån) är därför högre i dessa cykler.

För hög inflation= Ekonomiska “bubblor” skapas och spricker. Se finanskrisen 2008.


Deflation = Priser går ner, du får mer för pengar, penningvärdet ökar.

Krediter är svårare att få låna. Befolkningen och företag spenderar mindre och fokuserar på att betala tillbaka sina lån. Arbetslösehet ökar då mindre arbetstillfällen skapar när företag går i konkurs.

För hög deflation = Depression i ekonomin.

Vem stryr penningspolitiken i Sverige?
Riksbanken, Sveriges centralbank

Inflationsmål?
omkring 2 % per år.

Ex: Du har 100 kr på banken år 2019
År 2020 har inflationen gjort att varor och tjänster du brukar kunna konsumera för 100 kr nu är dyrare. 2 % dyrare enligt inflationsmålet. Du kan alltså handla 2 % mindre år 2020 för samma pengar. Den 100-lappen du hade på banken är nu endast värd 98 kr.

Inflation leder alltså till att pengar förlorar sitt värde över tid.

Vem är gynnad av Inflation?
Människor påverkas på olika sätt och ofta fördelas pengarna ojämnt i samhället. En del hushåll tjänar på inflation medan andra förlorar. Hög inflation gynnar först och främst låntagare eftersom inflationen urholkar värdet på lånet. Sparare däremot förlorar pengar eftersom värdet på det sparade beloppet minskar.

Hur skyddar jag mig mot inflation?
Investera dina pengar, att ha dem på sparkontot för att de minskar i värde!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *