Olika skatter i Sverige

Förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet) hänför sig till arbete 👉 Inkomstskatt

Kapitalinkomst (avkastning från tillgångar) hänför sig till sparat kapital 👉 Kapitalskatt

Den ordinarie kapitalskatten 30 procent sedan en skattereform 1991 men sedan år 2012 finns även investeringssparkonto där en skatt dras genom en schablon istället. Det betyder att har du dina värdepapper på ett ISK (Investeringssparkonto) eller en KF (kapitalförsäkring) skattar du enligt schablon.

Den 1 januari 2018 höjdes schablonskatten på ISK. Schablonintäkten beräknas nu genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet.

Schablonskattesatsen för 2019 blir alltså 30 % av 1,51 %, dvs 0,453%.

Här kan du läsa mer om skatten på ISK

Hur räknar jag ut schablonavdraget?

Länk till avanzas räkneexempel ovan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *