Olika skatter i Sverige

Förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet) hänför sig till arbete 👉 Inkomstskatt.

Kapitalinkomst (avkastning från tillgångar) hänför sig till investerat kapital 👉 Kapitalskatt.

Den ordinarie kapitalskatten 30 procent sedan en skattereform 1991 men sedan år 2012 finns även investeringssparkonto där en skatt dras genom en schablon istället. Det betyder att har du dina värdepapper på ett ISK (Investeringssparkonto) eller en KF (kapitalförsäkring) skattar du enligt schablon.

Den 1 januari 2018 höjdes schablonskatten på ISK. Schablonintäkten beräknas nu genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet.

Här kan du läsa mer om skatten på ISK på skatteverkets hemsida

Hur räknar jag ut schablonavdraget? Läs här på bloggen!

Din

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften till Radiotjänst med en individuell Public service-avgift. Avgiften är 1 % av din beskattningsbara förvärvsinkomst eller högst 1 347 kr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *