Analysera aktier – P/E Tal

P/E står för Price / Earnings och är ett nyckeltal inom fundamental analys när du analyserar ett bolag. Du får fram en vinstmutipel genom att dela aktiekursen med bolagets vinst per aktie.

Räkneexempel:
Ett bolags aktiekurs står i 100 kr
Bolaget gör en vinst på 10 kr per aktie

100/10 👉 10

Du får alltså ett P/E-tal på 10. Den multipeln indikerar att det tar 10 år innan du får tillbaka det du har betalt för den aktie du köper, om inte företaget ökar sin vinst såklart. Det blir alltså en avkastning på 10 % av ditt kapital.

En multipel på 8 = 12,5 % avkastning. 8 år innan din investering återbetalt sig
En multipel på 18 = 5,5 % avkastning. 18 år innan din investering återbetalt sig.

Vad som är en “rimlig” nivå på P/E-tal är upp till var och en och bedöma. Men när jag gick på kurser och unga aktiesparare brukade de värdera att 8-14 var en låg värdering av bolaget medan 18-20 var en hög värdering. En gyllene regel brukar vara att börsen i genomsnitt ger en avkastning på 8 %.

Ett högt P/E tal betyder nödvändigtvis inte att det är en dålig affär. Det kan betyda att bolaget inte tjänar så mycket pengar idag men att markanden är villig att betala ett högre pris eftersom det finns en förvantan att bolaget kommer ha en högre vinst i framtiden.

Negativt P/E-tal? Bolaget går med förlust. Vanligt vid läkemedelsbolag som forskar, därav inga inkomst tills produkten är färdig. Då handlas aktien med spekulation om att bolaget kommer göra en vinst längre fram.

Historisk avkastning är ALDRIG en garanti för framtiden. Det är såklart omöjligt att säga hur ett bolag kommer gå i framtiden eller hur marknaden kommer värdera den vinst som bolaget gör.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *