SSK i Norge

Nya skatteregler i Norge 2019

Den nya regel innebär att man blir beskattat med kildeskatt på 25 % där trygdeavgiften på 8,2 procent ingår. Med denna skatt kan man inte göra några avdrag och behöver då inte heller lämna in en skattemelding (deklaration) i Norge.  Lär mer på skatteetatens hemsida.  Kildebeskattning.
Det går då INTE att göra några avdrag som tidigare var möjligt! Matavdrag och standardfradag. Du måste även förmånsbeskatta resor och boende.

Övrigt Pension
Som svensk i Norge måste du ha jobbat och bott i landet i minst tre år och varit medlem i ”Folketrygden” för att få allmänpension.
När det är dags att gå i pension så ansöker du om pension hos pensionsmyndigheten i det land där du bor i.
Tjänstepension förhandlar du med arbetsgivaren om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *