Analysera en aktie, bolaget bakom.

Det här var en av de svåraste sakerna jag jag var ny på aktiemarknaden.

Jag loggade in på avanza och tittade på grafer och förstod INGENTING förutom om kurvan var upp eller ner.

Varför köpa en aktie?
Jo, en aktie är ju till för att skapa värde, en vinst. Det är upp till köparen, investeraren, att analysera om det finns värde i aktien eller inte. Köper du ett bra bolag som växer med tiden har du skyddat dina pengar mot inflation.

Vilken bransch är företaget i?
Läs på och bilda dig en uppfattning om företaget. Se till att du förstår var bolaget faktiskt gör. Tror du på branschen? Tror du på företagets idé? Köp aldrig något du inte förstår eftersom du då aldrig kan sätta dig in i företagets verksamhet.

Hur mår bolaget?
Titta på årsredovisningen. Att lära sig balansräkning är A&O för att förstå hur saker som händer påverkar företaget samt för att förstå hur det går för företaget.

Är bolaget billigt att köpa nu?
P/E-tal ger oss en indikation på om vi köper in oss på en bra kurs eller inte.
Du kan själv värdera bolaget. Om du tror att företaget kommer visa en dubbelt så stor vinst nästa år (VPA). Räkna då ut det kommande P/E-talet.
Om du inte tycker det är köpläge nu kan även bevaka företaget och köpa in dig när marknadsvärdet gått ner något.

Hur ser konkurrensen ut?
Jämför bolaget med sitt branschindex. Du kan även titta på faktorer som skiljer företaget från andra.
Ta märket coca cola. Det är ett välkänt etablerat företag som alla känner till. De skiljer sig från mängden genom sitt märke.

Vad gör bolaget med vinsten? Kassaflödesanalys
Direktavkastning till aktieägarna? Återinvestering? Även om det är roligt och tillfredställande med direktavkastning är det viktigast att bolaget maximerar värdet på aktieägarnas pengar. Den totala avkastningen kommer ju både från utdelning men också av stigande aktiekurs. Men generellt brukar vinsten delas ut om inte bolaget har andra sätt att skapa värde på, tex genom att slippa ta ett lån inför en kommande investering.

Hur ser framtiden ut?
Vad är vinsten idag och hur ser kommande år ut? Vad har företaget för projekt på gång?

Vilka styr bolaget?
VIlka sitter i ledningen. Hur ser ägarandelen ut. Underskatta aldrig incitament. Äger ledningen en stor del av företaget betyder det också att de tror på företaget. Tycker du om företagets resonemang och utvecklingstrategier? Hänger de med i världens utveckling och behov?

Empower your economy

Tolka en årsredovisning – fundamental analys

Alla svenska registrerade bolag måste redovisa sin årsredovisning för allmänheten.

En årsredovisning innehåller en resultaträkning som visar inkomster och utgifter. Omsättningen minus kostnader för bolaget kommer visa ett resultat, förhoppningsvis en vinst. Här kan du även se årets resultat och jämföra med tidigare år. Ser vi en växande trend alltså omsätter bolaget mer eller mindre än tidigare?

Olika bolag har olika nyckeltal beroende på deras verksamhet. Bruttomarginal beskriver hur mycket av omsättningen som är kvar efter kostnader (före bolagsskatt). Vanligt för bolag som säljer tjänster eller varor. Här vill vi ha så hög marginal som möjligt.

Resultatet flyttas sedan över till en balansräkning. Här kan du se bolagets tillgångar och skulder. Du kan här se en spegling mellan tillgångar och skulder, hur har företaget finanserat sina tillgångar? via banklån? Eget kapital? Finns det risker med att tillgångarna är för högt belånade?

Kassaflödeanalys beskriver vart pengarna tar vägen. Går pengarna till att amortera lån? Investera? dela ut till aktieägarna?

Nyckeltal för bolag & ordlista för värdepapper .

Direktavkastning: Utdelning från en aktie. Vinsten företaget gör varje åt kan delas ut till aktieägarna = Aktieutdelning. Du skulle lite slarvigt kunna beskriva det som den ränta du får som aktieägare.
Du kan räkna ut hur många procent du får i utdelning genom att ta aktieutdelning per aktie x dina antal aktier i bolaget. Du hittar alla värden hos din nätmäklare.

Totalavkastning: Utdelning + eventuell stigande aktiekurs.

Courtage: Avgiften för att köpa/sälja aktier.

Volatilitet: Hur mycket priset på en aktie svänger. Ju mer tillgången (aktiens) värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Börsvärde (Market cap) – Räknas ut genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Börsvärdet är alltså värdet på företagets egna kapital.

Skuldfritt börsvärde (Enterprise value) – Marknadsvärdet av ett företags aktier justerat till nettoskulden i bolaget(nettoskulden = räntebärande skulder – kassa )

Rörelseresultat (EBIT= earnings before intrest and taxes). Omsättningen innan skatt och räntor.

Omsättningstillgångar (CA= Current assets) En tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, vanligtvis inom 3 år.
Motsatsen är anläggningstillgångar (FA: Fixed assets) tillgång som används under längre tid.
Anläggningstillgångar delas upp i
1. Immateriella, ex: goodwill, patent, forskning och utbildning.
2. Materiella, ex: byggnader och mark, och inventarier.
3. Finansiella, ex: långfristiga fordringar och värdepapper.

Kortfristiga skulder (CL= Current liabilities) skulder som skall betalas inom ett år.

Rörelsekapital: (NWC: net working capital) samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Nyckeltal är mer detaljerad information, än att bara titta på raderna på årsredovisningen, för att djupare analysera hur det egentligen går för företaget. Nyckeltal kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

P/E- tal: Visar aktiens pris i förhållande till bolagets vinst.

EBIT/EV: Rörelseresultatet i förhållande till det skuldfritt börsvärdet. Visar hur mycket bolaget omsätter (innan skatt och räntor) av sitt skuldfria börsvärde i %.

Avkastning på investerat kapital: ROIC, return on invested capital = EBIT/(NWC+FA) = Nyckeltalet belyser bolagets förmåga att generera avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget.

Livets balans: Passion, hälsa, relationer och pengar.

Hälsa

Fysisk hälsa
Träning och kost.

Psykisk hälsa.
Reflektera, ta lärdomar, applicera lärdomarna, lär dig uppskatta, fokusera på saker du kan kontrollera

Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become” – Steve Jobs

“what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us” – Ralph Waldo Emerson

Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny.
– Gandhi? Margaret Thatcher? Lao Tzu?

Ekonomisk frihet

Jag är uppvuxen med två föräldrar som båda jobbar inom yrkesutbildningar. “Riktiga jobb” som min pappa hade sagt.
Min kunskap om ekonomi när jag flyttade hemifrån var: Lev billigt, spara dina pengar, ta inga lån förutom på ditt hus samt se till att du har ett fast jobb, det är tryggt!
And so I did!
Tills 2017 när jag flyttade till Stockholm för ett konsultuppdrag och för första gången hörde begreppet “ekonomiskt fri”

Den allra första gången jag kom i kontakt med begreppet var på en dejt. Det var med min nuvarande sambo som uttryckte ett av sina största mål i livet.
Min första tanke var att “Okeeej, här har vi någon som är upp i det blå”
Jag såg hur en dal växte fram mellan oss och upplevde vi levde helt olika världar. För mig var ekonomiskt fri kopplat till rik, förmögen, välställd ja kärt barn har många namn men det sista jag tänkte var att JAG kunde bli ekonomiskt fri. Jag som vänder på varje krona och har pengarna tryggt på mitt sparkonto.
Därefter hörde jag begreppet på event, i böcker, i poddar, på after works… det var överallt.
Den första gången jag verkligen lät begreppet sjunka in var på ett fastighetsevent där en kvinna berättade om sin resa. Kanske var det lättare att ta till mig eftersom det var en kvinna som jag lättare kunde identifiera mig med?
Allt jag vet är att idag resonerar att ALLA kan bli ekonomiskt fira, oavsett bakgrund.

För mig betyder begreppet:
– Du har tillräckligt mycket passiva inkomster från dina tillgångar som gör att du inte behöver jobba 40-timmars veckor. Du behöver inte ha en chef. Du bestämmer vart i världen du vill befinna dig. Du behöver inte byta din tid mot pengar. Du kan fokusera på vad DU vill i ditt liv, mindre måsten.

Men hur ska jag nå dit?
Det du behöver göra är att skapa tillgångar. Tillgångar ger dig ekonomisk skörd som du sedan kan leva på. Med tillräckligt stora skördar blir du finansiellt oberoende!

Hur räknar jag ut hur mkt pengar jag behöver i passiva intänkter för att bli ekonomiskt fri?
Du tar dina utgifter på ett år. Det är summan du behöver varje år för att klara dig.
Här är min lista:

Mat2000 kr
Boende3000 kr
CSN750 kr
Nöjen & kläder5000 kr
Städning e RUT-avdrag350 kr
Spotify50 kr
Transport500 kr
TOTALT11 650 kr

11 650 x 12 = 139 800

Om mina tillgångar varje år skapar 140 000 kr per år i passiva inkomster skulle jag vara fri. Vilka tillgångar du bygger upp är såklart efter ditt önskemål. Ta aktiemarknaden.

4 % regeln
En av de vanligaste sätten att räkna ut ekonomisk frihet är 4 %-regeln.
Regeln går ut på att du beräknas kunna plocka ut 4 % av din avkastning varje år,(förutsatt att börsen fortsätter att bete sig som den gjort de senaste 100 åren).

Jag ska ta ut få 4 % av X (Investerat kapital på börsen) som ska bli 140 tkr.

(X) x 0,04 = 140 000. –> X = 3,5 mkr.

Jag behöver då 3,5 miljoner SEK investerat på börsen för att få en avkastning på 140 000 SEK.

Fyra regeln
Hur snabbt blir du ekonomiskt fri?
Det beror främst på fyra saker:

  1. Hur stort kapital du har nu
  2. Avkastningen
  3. Hur mycket du kan investera varje månad
  4. Dina utgifter


Har du precis som jag upptäckt charmen med att leta tillgångar?
Let the game begin 😀 💪

Har du precis som jag haft en uppväxt där du ska spara dina pengar på ett tryggt sparkonto? (Där pengarna egentligen minskar varje år pga inflation) Där du inte ska ta några lån? Då behöver du precis som jag gjorde ändra ditt ekonomiska tänk. Läs den här boken och ditt liv kommer att förändras!

Lär dig balansräkning

Vad är en tillgång?
En resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. I redovisningssammanhang är tillgångar summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

Exempel:
Aktier: Direktavkastning i form av utdelning. Värdeutveckling pga kursuppgång.
Fastigheter: Direktavkastning i form av driftnetto. Värdeutveckling pga exempelvis sjunkande räntor, du bidragit med värde (renovering, höjt hyror, skapat fler rum i fastigheten, inflationen.

Vad är en skuld?

Skyldighet att fullgöra en ekonomisk förpliktelse. En skuld kan beskrivas som ett lånat kapital. För att köpa tillgång behövs ibland en skuld skapas.

Exempel:
Banken ger dig lån för att köpa en fastighet. En skuld har uppkommit.

Balansräkningen används inom redovisning och visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Mellanskillnaden blir ditt egna kapital. Din nettoförmögenhet.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt: “En tillgång är något som du äger som ger dig pengar i fickan. En skuld är något som du äger som tar pengar ur din ficka”

När vi nu har lärt oss skillnad mellan tillgång och skuld är det också viktigt att titta på

Intäkt – de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod.
Kostnad de sammanlagda utgifterna som hör till en viss tidsperiod

Resultaträkning används inom redovisning och är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt:  “intäkter är pengar till din ficka, kostnader är pengar ut ur din ficka. Resultatet, eller kassaflödet, är det som blir kvar när alla kostnaderhar betalats med intäkterna.”

När intäkter är större än kostnader så uppstår en vinst. En vinst är en tillgång och hamnar på balansräkningen.

Hur fungerar ekonomi?

Vart tar pengar vägen när de förlorar värde? Hur kan pengar bara skapas helt plötsligt?

Det jag har förstått är att produktivitetstillväxt styr landets ekonomiska utveckling.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod.
Varje transaktion är en ekonomisk aktivitet. Varor (mjölk, bilar, möbler) tjänster(hårklippning, städning, försäljning av hus) eller finansiella tillgångar (aktier, obligationer, derivat) byts mot pengar eller ett lån (kredit).
Summan av alla krediter, kostnad för krediter samt pengar spenderade på varor, tjänster eller finansiella tillgångar mäts i BNP och speglar landets produktivitetstillväxt.
I varje marknad finns säljare och köpare. Marknaden styr priset på varor, tjänster och finansiella tillgångar.

En intressant myndighet är centralbanken som kontrollerar hur mkt pengar det finns i samhället och även räntenivån. I Sverige heter centralbanken “riskbanken” Genom att trycka pengar och justera räntan skapar riskbanken inflation.

Balansen för att en ekonomsik bubbla inte ska “explodera” samt att landet inte ska gå i depression sker genom deleveraging.
Deleveraging är “minskad skuldsättning”. Reflation och disinflation är två sätt att åtgärda ekonomin. Centralbanken kan trycka pengar och justera räntenivåerna. Men här är en vikitig balans. Att trycka för mycket pengar kan leda till till situationen vi hade i tyskland under mellankrigstiden. En sund balans mellan inflation och deflation behövs för en stabil och hållbar ekonomi.

Här kommer en fantastisk förklaring av Ray Dalio på hur ekonomin fungerar!

How The Economic Machine Works
by Ray Dalio