Ett fantastiskt yrke!

Under mina 5 år som leg. sjuksköterska har det främst gått att läsa i media om löneupprör och ohållbara arbetsförhållanden. Det är sant och det finns mycket att göra på de två fronterna.

Jag hamnade i en diskussion med en person som sa: “Sjuksköterskor idag har fått hybris och förväntar sig fantasisummor”

Det fick mig att stanna till och reflektera lite. Min generations sjuksköterskor har ju hela tiden pushat och strävat efter att få bätre lön.

Åtgärder:
Varit tuffare i löneförhandlingar.
Vi har bytt arbetsplats ofta än tidigare generationer.
Gått över till privat arbetsgivare
Valt att bli konsulter och fakturera istället.

Har vi någonstans på vägen blivit blinda och tappat rimlighetsfaktorn när det kommer till lön? Skrämmer vi bort blivande kollegor när vi vinklar yrket endast ifrån negativa perspektiv?

Därför tänkte jag göra en hyllning till yrketHär kommer några punkter på varför du ska välja att arbeta som sjuksköterska:

 • Människomöten

Du lär dig skapa relationer och komma människor nära inpå livet genom att du är delaktig i patienters livssituation och ger vård samt omtanke. Du träffar ofta patienter som befinner sig i kris och kanske i deras svåraste tid i livet och får ibland ta del av händelser och information som inte ens deras närmsta närstående får. Arbetet innebär många meningsfulla möten som i sin tur ger ny kunskap, insikt och erfarenhet. Arbetet innebär både glädje och sorg. Precis som livet.

 • Variation och att göra skillnad

Yrket är omväxlande. Jag upplever att det finns stor valfrihet och arbetsuppgifterna är varierande. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det är nya utmaningar varje dag. Yrket är brett och ger möjlighet att jobba inom flera olika områden och på olika arbetsplatser. arbetet är flexibelt, stimulerande och givande. Det känns fantastiskt att göra skillnad. Du har ett viktigt och meningsfullt jobb där du gör nytta där du göra en positiv skillnad för patienter och anhöriga. Många patienter är tacksamma och visar sin uppskattning. Det är ett tillfredsställande yrke där vi får feedback direkt när vi gör något bra. Att känna sig behövd bidrar stort till arbetsglädjen för sjuksköterskor tror jag.

 • Teamarbete och att vara en del av det.

Det innebär mycket teamarbetet kring patienterna. Det finns en yrkesgemenskap och jag värdesätter samarbetet med kollegorna. Du lär dig massor av dina kollegor från andra yrkeskategorier och du lär dig sammarbeta i grupp och dessutom att leda arbetsgruppen.

 • När du går hem från jobbet är du ledig. Du har inga arbetsuppgifter utanför jobbet.

Från skillnad till många av mina vänners kontorsjobb så lämnar jag allt arbete när jag går ut från dörrarna på jobbet. Det är ingen mail som blir full när jag har semester. Det är en kollega som tar över mina arbetsuppgifter när jag checkar ut. Jag har ingen arbetstelefon som ringer på min fritid.

 • Kunskap

Du lär dig MASSOR under din karriär som du kan ha nytta av i ditt privata liv för dig och dina närstående. Kunskap om hälsa och hur du förebygger din hälsa så att du inte drabbas av åkommor. Kunskap i hur du hanterar akuta situationer, såromläggningar, tolka kroppsliga signaler och tecken på sjukdom, kunskap om läkemedel, respekt för antibiotika och du lär dig att inte ta livet för givet.
Du möter människor i livets slutskede och kommer förstå av deras berättelser vad som skapat värde i deras liv och vad som inte tillfört värde.
( jag har aldrig tillexempel aldrig hört en patient säga: Jag önskar att jag jobbade mer under min livstid)

 • Trygghet inför framtiden

Maskiner ersätter många yrken och till viss del kommer såklart även sjuksköterskeyrket att förändras. Men jag tror omvårdnad och att hantera kris och känslor kommer ta LÅNG tid innan en maskin kompenserar en sjuksköterska.

 • Semester

Alla som arbetar för staten, räknas in i kategorin tjänstemän och som statligt anställd har du fler semesterdagar än andra yrken (dock inte lärare eller politiker). Dagarna ökar i takt med åldern och upp till 29 år har du 28 dagar, från 30 år får du 31 och efter 40 fyllda får du 35.

Courtage

Vad är courtage?

När jag började investera stötte jag på ett helt nytt begrepp. Courtage.
Det alltså är en avgift som du betalar till den bank du handlar dina aktier hos.

Begreppet kommer från det franska uttrycket för mäklare –> courtier och mäklarfirma –> société de courtage.

Jag investerar hos Avanza och nedan kommer deras prislista för courtage 2019.

START: 0 kr avgift upp till att du investerat 50 000 kr sedan övergår start till mini automatiskt.,

MINI : 1 kr i avgift per order upp till 400 kr.
För affärer över 400 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,25 %.

SMALL: 39 kr per order upp till 26 000 kr.
För affärer över 26 000 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,15 %.

MEDIUM: 69 kr per order upp till 100 000 kr.
För affärer över 100 000 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,069 %.

Exempel: Köper du en aktier för summan av 400 kr med prisklass mini, betlar du endast 1 kr för köpet. Köper du för 500 kr betalar du 1 kr (för de första 400 kr) sedan 25 öre för resterande 100 kr (0,25 % x 100 kr). 1,25 kr.

OBS! Detta gäller alltså inte när du köper fonder. Där betalar du istället en förvaltningsavgift.

Önskar dig massa avkastning!

Inflation

Inflation är ett begrepp inom ekonomi som betyder att priser på varor och tjänster går upp. Motsatsord är deflation.

Inflation = Priser går upp, du får mindre för pengar, penningvärdet minskar.
Deflation = Priser går ner, du får mer för pengar, penningvärdet ökar.

Vem stryr penningspolitiken i Sverige?
Riksbanken, Sveriges centralbank

Inflationsmål?
omkring 2 % per år.

Ex: Du har 100 kr på banken år 2019
År 2020 har inflationen gjort att varor och tjänster du brukar kunna konsumera för 100 kr nu är dyrare. 2 % dyrare enligt inflationsmålet. Du kan alltså handla 2 % mindre år 2020 för samma pengar. Den 100-lappen du hade på banken är nu endast värd 98 kr.

Inflation leder alltså till att pengar förlorar sitt värde över tid.

Hur skyddar jag mig mot inflation?
Investera dina pengar, att ha dem på sparkontot för att de minskar i värde!Woho! Dags för L Ö N från ditt AB

Alright 🙌
Första gången du tar ut lön kan det vara lite tricky att veta hur du går tillväga. Precis som allting är då du ska göra något för första gången.

“Överför jag bara så mkt jag vill ha i lön från mitt företagskonto till mitt privatkonto? 🤔”

typ så, men glöm inte räkna ut alla avgifter och skatter som skall deklareras och betalas till skatteverket.

Alternativ 1:
Du har en redovisningskonsult som du mailar:
“Hej,
Tack för att du sparar mig tid och sköter all min bokföring
så att jag kan fokusera på min träning och kost
så att jag kan ligga på soffan och äta chokladpralier.
Jag önskar att ta ut en lön på 24 188″
(exempel utgår ifrån medellönen i Svea rike 2018)

Din redovisningskonsult gör allt adminarbete med skatteverket så att du får en bruttolön på 24 188 och din nettolön på 19 250 kr hamnar på ditt privatkonto.

DONE!

Alternativ 2 : You do it yourself!
Såhär gör du steg för steg:
1. Bestäm din bruttolön
2. Logga in på skatteverket och fyll i “lämna arbetsgivardeklaration”
Där kommer du få fylla i alla uppgifter. Arbetsgivaravgifterna är en fast procentsats på 31,42% av din bruttolön. Den avgiften läggs utöver bruttolönen och kommer automatiskt att fyllas i. Det du behöver räkna ut är vad du ska betala i skatt på bruttolönen.
3. Du får en kvittens från skatteverket att du lämnat in arbetsgivardeklarationen för månaden. Se till att skattekontot har tillräkligt med pengar den dagen då kvittensen anger att skatten och arbetsgivaravgiften skall dras.
4. Du loggar sedan in på din företagsbank och gör en överföring till ditt privata bankkonto på nettolönen 19 250 kr.

DONE!

Räkneexempel:

Du bestämmer att du vill ha en lön på 24 188 kronor. När lön diskuteras anges ALLTID bruttolön dvs innan skatt.

Ekonomifakta.se har en fantastisk sajt där du enkelt kan räkna ut och se vad du betalar i skatt. Samtliga siffror nedan är hämtade från den hemsidan.

Arbetsgivaravgiften = 7 600 kr (31,42%, räknas ut automatiskt på skatteverket)
Grundavdrag = – 1 775 (belopp du slipper skatta på)

Bruttolön – grundavdrag = 22 413 (Belopp att jag ska skatta på)

Kommunalskatt = 6 640 kr (29,63% Danderyds kommun)
Begravningsavgift = 57 kr
Public service- avgift = 112 kr
Statlig skatt = 0 kr
Pensionsavgift = 0 kr
Kyrkoavgift = 0 kr
Jobbskatteavdrag = -1 871 kr (avdrag du får från staten)

Totalt skatter & avgifter = 6 809 kr
Skatter & avgifter – jobbskatteavdraget = 4 938 kr
Bruttolön – Skatt = 19 250 kr –> Nettolön. Det du får in på ditt privatkonto

Du betalar ut ur aktiebolaget: Bruttolön (nettolön & skatt) + arbetsgivaravgifter.
24 188 + 7 600 = 31 788

Personalkostnad för bolaget = 31 788 kr
Nettolön till dig privat = 19 250 kr

Räknesnurra hämtad här
Räknesnurran gäller för inkomståret 2019. Uträkningen är förenklad och tar inte hänsyn till bland reseavdrag och ränteavdrag. Den gäller bara arbetsinkomst och bara för personer som är yngre än 65 år. Marginaleffekter av bidrag och socialförsäkringsförmåner beaktas inte. Moms och punktskatter (bensin-, el-, alkohol- och tobaksskatter = konsumtionsskatter) räknas som procent av nettoinkomsten enligt snittet i befolkningen (19 procent).


Hur det gick till när politikerna tappade kontrollen över sjuksköterskorna?

Rapportförfattaren Johan Enfeldt, tidigare liberala regionpolitiker, har nyligen släppt en rapport om hyrsjuksköterskor i vården.
I undersökningen fick sjuksköterskor svara på frågor om vad som var viktigt i deras karriär. Det som kom på första plats var högre LÖN.
Lön ÄR viktigt, även för sjuksköterskor! Vem kunde ana? 🤷‍♀️

1. Högre lön
2. Bättre arbetstider
3. Förbättrade arbetsvilkor
4. Strörre frihet
5. Möjlighet att påverkja sin egna situation


“Det finns inga pengar” fick sjuksköterskor höra i löneuppror.
Vi spolar tillbaka tiden fem år.
Kostnader för hyrpersonal i SKL: 2,8 miljarder.
Idag är vi på en kostnad på 5,4 miljarder.
Men…
Vänta nu…
… det fanns ju inga pengar!?
Nu finns det går det plötsligt att finanseria bemaninngsbolag och bemanningssjuksköterskor men fortfarande inga pengar till statens sjuksköterskor.

Att sjuksköterskor flyr från arbetsgivare inom den offentliga sektorn är ett faktum.
Stå på er sjuksköterskor!
Ni är värda högre lön, bättre arbetsvilkor och en hälsosam arbetsmiljö.
NEJ! vi vill inte längre subventionera vår inkomst till arbetsgivaren.
Vi är här för att ta ut marknasmässig lön för vår viktiga kompetens i samhället!

En annan intressant genuspunkt som vårdförbundet lyfter fram är att i början på millenumskiftet ökade kostnaderna för hyrläkarna drastiskt.
Varför är det nu, när sjuksköterskorna tar plats, som politikerna reagerar?

Hur kommer den här trenden att sjuksköterskorna flyr den offentliga sektorn att sluta?

Kommentera gärna! (klicka på inläggets rubrik för att komma till kommentarer)Relaterad bild

Se rapporten av Johan Enfeldt här

Du har bestämt dig! Du ska starta företag

Så roligt!!
Du har en helt ny värld att upptäcka.
Ekonomi, vad är egentilgen företagsekonomi?
Vad ska jag välja för bolagsform?
Hur börjar jag!?

Det jag gjorde före jag startade bolaget var 3 saker.
1. Gick på starta företag-dagen!
Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket m.m. Där får du matnyttig information om hur du som helt ny i företagarvärden går tillväga.
Den är helt kostnadsfri!

2. Anmälde mig till en distanskurs om redovisning.
Jag valde en kurs som är på gymnasial nivå via hermods.
Du lär dig grundläggande hur du bokför, förstå skillnaden på balansrapport och resultaträkning, lagar och bestämmelser och mycket mer.
Det är viktigt även om du anlitar en redovisningskonsult att ha grundläggande kunskap om redovisning. Det är alltid ditt bolag som är ansvarig att bokföringen går enligt god sed även om du själv inte bokfört den.
Förutom kurslitteraturen så är det helt kostnadsfritt!

3. Blev bästis med verksamt.se. 
Här finns så mycket information om hur du går tillväga, budget, checklistor.
Det är en e-tjänst som samlar ihop myndigheter som du behöver ha kontakt med i samband när du startar och driver ditt bolag. Det är här du påbörjar din ansökan till ditt bolag.

Vill du ha mer information?
Följ och gilla min sida på facebook så missar du inga nya uppdateringar.


Checklista när organisationsnummret kommer

Om du har startat ett aktiebolag har det nu med organisationsnummret blivit en juridiska person som nu har teckna avtal, ha anställda och äga saker. Om du har enskild firma är det du själv, som fysisk person, som är ansvarign.

Oavsett om du har ett AB eller Enskild firma så kan du nu ansöka om att ha F-skatt. Det innebär att du själv tar ansvar att betala skatt och sociala avgifter. Om du inte registrerar dig för F-skatt måste din kunder betala skatter åt dig. Dina kunder kommer fråga din innan de gör affärer med dig om du är registrerad för F-skatt.
Det samma gäller när du gör affärer med andra företagare, kolla alltid om de är registrerade för f-skatt, annars kan det bli dyrt för dig!
Jag brukar kolla på ratsit.se och söka där på företag. Där kan du även se bokslut för företag.

– Things to do –
– F-skatt. Det gör du på skatteverkets e-tjänst på verksamt.se
– Anmäl dig till IVO vårdregister här
– Fr.o.m. 1 juli 2019 är det dags att momsregistrera sig.
– Lämna in en preliminärskatt på skatteverkets hemsida.

Företaget är nu aktivt! Nu bestämmer du hur långt du tar ditt företag 🙂


Pension

Hur fungerar pensionssystemet egentligen?
Pensionen går att dela in i 3 delar.

 • Allmän pension ( inkomstpension + premiepensio) 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.
 • Tjänstepension (vanligt att 4,5 procent av din lön sätts av till din pension. samt 30 procent på det du tjänar över 40 000kr/mån)
 • Eventuellt eget sparande 
🤓
Visst är det spännande med pension!
 • Allmänpension

Är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.
Du får allmänpension genom :
– Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter( 31,42 % av din bruttolön). Av dem 31,42% går 10,21 % till din allmänpension.
– 7% av din förvärvsinkomst, när du skattar privat, går till din allmänpension.

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension.
Premiepensionen: Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Den har du möjlighet att placera i utvalda fonder själv, annars placeras dem i statens sparalternativ riskfödelat relaterat till din ålder. Lär mer om hur du du gör det här.

Inkomstpension: Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.
förvaltas av staten och du kan inte påverka hur den placeras.

 • Tjänstepensin

Är den pension som din arbetsgivare betalar in åt dig.

Är du din egen arbetsgivare? Om du vill kan du kompensera det genom att aktiebolaget startar en tjänstepension åt dig. Inbetalningar till tjänstepensionen är dessutom avdragsgilla för ditt företag upp till 35% av lönen (max 10 PBB). Kolla upp så att banken bolaget startar tjänstepensionen hos inte tar onödiga avgifter.

Det går också att välja mellan andra alternativ som bolaget kan spara i (ej avdragsgilla):
– Direktpension
– Kapitalförsäkring (ISK är inte möjligt för företag)

 • Eget sparande

Alt 1: Du saknar tjänstepension i din anställning?
Skaffar du ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring har du rätt att dra av upp till 35 procent av din lön för ditt privata pensionssparande i deklarationen. Den dagen du tar ut pengarna skattas de som inkomst.

Att göra avdrag för privat pensionssparande är fördelaktigt för dig som har en lön eller vinst över 43 300 kr/månad (8,07 inkomstbasbelopp, år 2019). Det motsvarar ungefär 520 000 kr per år. Om du har en lägre lön eller vinst bör du inte göra avdrag eftersom dina sociala förmåner, din allmänna pension och din sjukpenning då minskar. Läs mer om detta här

Alt 2: Spara själv i värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Du behöver inte deklarera eller vinstskatta utan det dras automatiskt en schablonskatt på ditt kapital (räknas ut genom:
statslåneräntan plus en procentenhet. ) Pengarna är inte låsta och du kan ta ut dem när du vill (självdisciplin).

Alt 3: Ha pengarna på ett vanligt sparkonto. Tryggt för dig som inte vågar ge dig in i värdepapper. Tänk på att med inflationen kommer pengarna du har stående på kontot minska i värde för varje år som går!

Fackföreningsavgift, 25 % avdrag på din privata deklaration!

Skattereduktionen medges automatiskt och du behöver inte göra något. Du får skattereduktion med 25 % av fackföreningsavgiften om den uppgår till minst 400 kr. Läs mer på om skattereduktioner här

Visst är det skönt med avdrag som deklareras av sig själv? Samma sak blir det om du investerar dina värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Men mer om värdepappersinvesteringar i ett annat blogginlägg.

Är ni intresserade av att investera på börsen? Kommetera gärna!

Momsregistrering

ssk-Glöm inte att i år 1 juli 2019 skall du som är ssk-konsult och har eget företag anmäla dig hos skatteverket som momspliktig verksamhet!

När jag förhandlar om vad jag ska fakturera i fortsättningen lägger jag på 25% i moms på den summan. Hur ska ni göra?

Läs mer på om de nya reglerna skatteverkets hemsida!

Vad tycker ni om detta? Hur tror ni det kommer påverka vår branch?

Kommentera nedan.