Tolka en årsredovisning – fundamental analys

Alla svenska registrerade bolag måste redovisa sin årsredovisning för allmänheten.

En årsredovisning innehåller en resultaträkning som visar inkomster och utgifter. Omsättningen minus kostnader för bolaget kommer visa ett resultat, förhoppningsvis en vinst. Här kan du även se årets resultat och jämföra med tidigare år. Ser vi en växande trend alltså omsätter bolaget mer eller mindre än tidigare?

Olika bolag har olika nyckeltal beroende på deras verksamhet. Bruttomarginal beskriver hur mycket av omsättningen som är kvar efter kostnader (före bolagsskatt). Vanligt för bolag som säljer tjänster eller varor. Här vill vi ha så hög marginal som möjligt.

Resultatet flyttas sedan över till en balansräkning. Här kan du se bolagets tillgångar och skulder. Du kan här se en spegling mellan tillgångar och skulder, hur har företaget finanserat sina tillgångar? via banklån? Eget kapital? Finns det risker med att tillgångarna är för högt belånade?

Kassaflödeanalys beskriver vart pengarna tar vägen. Går pengarna till att amortera lån? Investera? dela ut till aktieägarna?

One Reply to “Tolka en årsredovisning – fundamental analys”

  1. Hej Emellie!

    Spännande att lära sig hur man tolkar en årsredovisning. Hur lång tid tog det innan du kände dig bekväm med att läsa och förstå en årsredovisning? Jag tycker det känns hopplöst just nu!

    Tack för en bra blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *